Sex And Submission
Czech Twins
TS Pussy Hunters
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Život na vesnici

část 7.

Autor: Císař Caligula

Hodnocení

1234567

Sestry nevěděli jak dlouho spali spánkem, který jim umožnil zapomenout na to na své současné postavení, ale když je ráno strážci vzbudili nadávkami a kopáním měli pocit, že spali jen pár minut. Strážci jim nasadili na hlavy kukly , které jim nedovolovali nic vidět ani slyšet a spoutali ruce za zády. Pak je vyvedli je ven na chodbu. Tady jim přikázali utíkat a k větší rychlosti je poháněli ranami důtek přes záda a zadek. Hnali je chodbou a v každém ohybu je nechali nabourat do zdi. Zdi zde byly hrubě omítnuty a každý náraz v plném běhu byl velmi bolestivý a rozdíral jim jejich ňadra a břicha. Po chvilce je ovanul velmi studený vzduch, podle kterého poznali, že jsou venku. Chvíli běželi venku a pak opět vešli do jakési budovy. Protože venku několikrát změnili směr netušily zda vešli zpátky nebo byly přesunutz jinam. Nakonec je přivedli do místnosti a sundali jim kukly. Sestry se opatrně rozhlížely po místnosti. Byla dost veliká a sloužila zřejmě jako mučírna, jak pochopily jedna z mnoha. Po stěnách vysely karabáče, biče, rákosky a mnoho dalších předmětů, o jejichž smyslu se radši ani nedomýšlely. V rohu místnosti plápolal oheň v krbu a před ním bylo několik křesel. Strážci díky připoutali kladkou ke stropu a nohy k hákům v podlaze a natáhly je tak, že jejich nahá těla utvořila dvě písmena X. Po chvilce přišel ON a ještě dva muži a usedli do křesel. Za chvilku vešla mladá nahá dívka a na tácku zavěšeném k prsům měla několik skleniček. Postupně předstupovala před pány a každému načůrala do skleničky a podala mu ji. Sestry nechápali, proč ti tři chtějí skleničky s močí otrokyně, jenom si všimli, že moč má zajímavou průzračnou modrou barvu. Pánové se napili za svých skleniček a otrokyně si klekla stranou a očekávala další jejich přání. Po chvilce přivedl strážce na vodítku tři zubožené dívky byly velmi mladé a před příchodem sem musili být i velice krásné,avšak teď na jejich tělech byly patrny jizvy po mučení, kterým prošli. Dívky neměli na těle nikde ani chloupek stejně jako Jana a Lenka a jejich hlavy byly hladce oholené. Strážce rozdal vodítka pánům a otrokyně, nebo spíš by se patřilo říct lidské feny se připlazily ke svým pánům a začali jim líbat a olizovat jejich boty. Po této uvítací ceremonii si každá z nich klekla k nohám svého pána a s roztaženýma nohama a za zády čekala na další jeho rozkazy. On vzal do ruky papír a promluvil směrem k oběma zavěšeným dívkám: "Přečtu vám desatero, které je pro vás závazné a jeho sebemenší porušení bude velice přísně potrestáno". Napil se ze své sklenice, rukou přivolal otrokyni, nechal si načůrat novou dávku nápoje a pokračoval:


...::: Tip pro Vás: Srdíčkový bič Bad Kitty :::...
Sexshop Sexujte.cz


DESATERO OTROKYNĚ

  1. Můj Pán je mým bohem a mým jediným úkolem je splnit jakékoliv jeho přání.
  2. Můj pohled musí vždy směřovat k nohám mého pána, pokud mi nepřikáže jinak, pokud můj pán není oblečen patří můj obdivný pohled jeho pohlaví.
  3. Nikdy nesmím mít nohy u sebe a mé pohlaví musí být vždy přístupné pohledu mého pána.
  4. Jakékoliv jeho přání, a to i nevyřčené je pro mě rozkazem. Nesmím mluvit bez jeho souhlasu a odpovídat smím jen na jeho dotaz.
  5. Musím být vždy dostatečně připravena uspokojit svého pána ihned jakmile to naznačí, nebo jakmile zjistím, že je jeho úd ztopořený.
  6. Pokud uspokojení mého Pána vyžaduje mou bolest jsem povinna ji podstoupit a na jeho pokyn si jí i sama způsobit. Mým přáním je, abych umírala při mučení a v okamžiku smrti cítila na svém těle (nebo ve svém těle) výstřik semena svého pána. Jeho uspokojení je jediný cíl mého života.
  7. Bez pánova výslovného souhlasu se nesmím dotýkat svého pohlaví a nesmím dovolit jakýkoliv dotek ani jinému otroku či feně. V žádném případě se nesmím pářit bez výslovného souhlasu mého pána.
  8. Pokud můj pán přikáže, abych se pářila s jiným otrokem, pak je mým hlavním úkolem provést to tak, abych otěhotněla a rozmnožila tak počet jeho otroků. To platí i tehdy jestliže se můj pán rozhodne mě oplodnit sám.
  9. Za každý příkaz či trest musím svému pánovi poděkovat a ihned po jeho splnění to nahlásit.
  10. Nikdy nesmím, za žádných okolností způsobit jakékoliv zranění svému pánovi.

Když skončil se čtením měla Jana pocit, že bude okamžitě zvracet. Nemohla pochopit, jak něco tak obludného může na světě existovat. Neměla však čas nad tím přemýšlet. On se odmlčel a pak se otočil k nim a zeptal se: "rozuměli jste všemu?" Jana na něj upřela prosebný pohled a zaprosila: " Pane prosím Vás, neubližujte nám a pusťte nás domů, nic o Vás nikomu neřekneme a náš otec Vám určitě dá co si řeknete. Prosím". On na ní pohlédl jako by nechápal co mu řekla Potom přistoupil k oběma dívkám a zařval: "Špatně kurvo, porušila jsi pravidlo 4". Pak odstoupil a zavolal stráž. Ta přiběhla v doprovodu otrokyně, kterou včera viděli u doktora a tlačila před sebou nějáký přístroj na vozíčku. On se vrátil ke svému křeslu, přivolal si svou otrokyni před sebe a zapálil si cigaretu. Otrokyně předpisově klečela , měla hlavu zakloněnou a otevřená ústa do kterých jí ON klepal popel. Žhavý popel jí pálil na jazyku, přesto však dívka po každém odklepnutí uctivě poděkovala a políbila MU nohy. Když On dokouřil dal nedopalek otrokyni a řekl: " PÍČA". Dívka se viditelně zachvěla ale bez zaváhání si zasunula hořící nedopalek do svého pohlaví. Ozvalo se zasyčení a pak řev popálené dívky. Z její kundy se vyvalil proud moči, který nedokázala udržet bolestí. Otrokyně ihned začala svou vlastní moč pít ze země a velmi obratně po sobě uklidila celou podlahu. Pak uctivě poděkovala pánovy za to, že jí dovolil mu posloužit a poklekla k jeho nohám. Mezitím otrokyně-sestra připravila k oběma dívkám podivný přístroj a do místnosti vešel doktor. Přistoupil k dívkám a otevřel krabičku na horní desce přístroje. V krabičce byly podivné jehli různé velikosti a tloušťky. Pomalu je začal brát do ruky a zabodávat dívkám do celého těla. Nejvíce jich bylo na prsou a v rozkroku. Dívky křičeli bolestí a snažily se uvolnit z pout ale marně. Přihlížející pánové byli podívanou vzrušeni a postupně odkládali své kalhoty a nechávali se obšťastňovat ochotnými rty otrokyň. Doktor pracoval důkladně a nakonec všechny jehly propojil tenkým drátem a předal krabičku s tlačítky JEMU. Dívky nechápaly, co to má všechno znamenat. ON je nechal v nejistotě jen chvilku než jeho obludný úd naplnil ústa klečící otrokyně semenem a pak jim vysvětlil: "Tento přístroj slouží k trestání neposlušných otrokyň a k nácviku jedné části bodu 6 desatera." Pohledem zavadil o svou otrokyni a ta ihned celý bod 6 desatera odrecitovala. Pak pokračoval směrem k sestrám: " Budete ve výcviku trestány vždy obě za prohřešek jedné, aby jste si pamatovali, že svou neposlušností způsobujete bolest i své sestře." Pak otočil kolečkem na krabičce a zmáčknul jednu klávesu. Dívkami projel blesk od jednoho prsa k rozkroku. Obě najednou zařvali bolestí, způsobenou křečí ve svalech . Ďábelskost celého vynálezu byla v tom, že doktor velmi dobře věděl jak zapíchnout jehly a kudy vést proud aby způsobil největší bolest. Omačkal postupně všechny klávesy nebo i několik na jednou a dívky se svíjeli v přívalech nelidské bolesti. Po chvilce se Lenka počůrala a její moč otevřela nojé cesty proudu a tím i novou intenzitu bolesti. Ani Jana nevydržela o mnoho déle a během několika minut nelidského mučení selhali oběma i svěrače konečníku a na zemi se objevily jejich výkali. Pak ON zastavil přívod proudu a všechny tři otrokyně na pokyn svých pánů přiběhli aby obě očistili, Nejprve uklidily celou podlahu a následně dočista olízali a obě sestry včetně jejich zadečků a kundiček. On počkal, až budou připravené jej vnímat a dal každé ze sester jeden podobný ovladač jako držel sám. "Teď si prověříme jak jste si zapamatovali desatero. Každá máte svůj ovladač a budete plnit přesně to, co vám řeknu." Pak odešel a usedl do svého křesla. Od barmanky si nechal načůrat další skleničku modravého nápoje a pomalu upíjel. Pak se zahleděl na dívky a řekl: "Na kolečku si nastavte 4". Počkal, až vyděšené dívky splnily jeho příkaz a pak pokračoval: "Teď budete mačkat klávesnice podle toho co řeknu. 1 … 6 … 7" Obě sestry zmáčkly klávesu s číslem 1 a jejich tělem okamžitě opět projel blesk směřující z pravého prsa přes břicho a kundičku až do levého stehna. Pak zmáčkli klávesu 6 a blesk bolestně projel z vnitřku levého prsa do stran. Celé prso za zachvělo křečí a Lence vypadl ovladač z ruky. Osazenstvo se celým představením náramně bavilo a aktivně se nechali obsluhovat třemi otrokyněmi dle své libosti. Servírka podala Lence ovladač a na pokyn Jana stiskla klávesu 7. Ucítila obrovskou bolest koncentrovanou mezi horní okraj své kundičky a poštěváček. Znovu pocítila jak jí po stehnech stéká její vlastní moč. Sotva si to však uvědomila, začala se svíjet ve křečích po celém těle až najednou se ocitla doma v mámině náruči. Studená voda jí probrala znovu k vědomí. Vedle visící Lenka byla dosud v bezvědomí a ON čekal, až jí přivolaný doktor probere. Když se mu to podařilo otočil hlavu směrem k nim a řekl: " Vidíte Jedna z vás zaváhala a trest přišel okamžitě. Pamatujte si to" pak je nechal viset a nerušeně se bavil s oběma muži. Mezitím jim strážci připnuli na stehna podivné řemeny s drátky, na pysky a poštěváček jim zacvakli podivné kovové svorky, které se svými zoubky bolestivě zakously do citlivých částí dívčího pohlaví, ruce a nohy jim odvázali a odvedli do cely. Již cestou obě dívky pochopily jak opět ďábelský přístroj mají na sobě. Stačilo jen aby se k sobě přiblížily drátky upevněné na stehnech a jejich kundičkami okamžitě projel blesk, při kterém se jim podlomila kolena a dívka, kterou to postihlo upadla. Snažily se mít stále nohy dostatečně od sebe aby jejich zmučené kundičky ještě více netrpěly. Strážci je strčili do cely, která byla podstatně větší než ta ve které byly dneska v noci a která byla zařízena několika velkýma dřevěnýma palandami vždy ve třech patrech nad sebou. Kromě nich zde zatím nikdo nebyl.


...::: Tip pro Vás: Pouta Fifty Shades of Grey - Totally His :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...