Divine Bitches
TS Pussy Hunters
TS Pussy Hunters
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Život na vesnici

část 12.

Autor: Císař Caligula

Hodnocení

1234567

Tam otevřel Honza jedny dveře a za nimi se objevily schody do podzemí. "Teď se podíváme na otroky se zvláštní péčí" prohodil k nováčkům. Oba se na chvilku zarazili, protože si nedovedli představit, že by existovalo místo, kde by byla ještě zvláštnější péče než jakou viděli dosud. Sestoupili po schodech do podzemí a vešli do sálu, kde byly ve zdech výklenky asi 1m na 1m a pod stropem zavěšené klece stejné velikosti ve kterých se tísnili jedna a někde i 2 otrokyně. Do několika klecí byl navíc kabely přiveden elektrický proud který trestal neposlušné otrokyně šoky do různých částí těla. "Zde jsou umístněny zvlášť vzpurné otrokyně, které se nedaly převychovat běžnými prostředky" vysvětloval Honza a pokračoval, "Kromě toho jsou zde otrokyně, které slouží k natáčení scén pro nejtvrdší SM pornografii. Je to největší zdroj příjmů statku. Umístnění otrokyně zde je prakticky rozsudek smrti, protože převážná většina z nich odsud již nevyjde. Pokud se to některé podaří tak se stává tou nejposlušnější otrokyní, protože je ochotna udělat cokoliv, aby se sem již nikdy nevrátila. V těchto prostorech není brán žádný ohled a pán, který sem otrokyni umístní, třeba i dočasně nemá nikdy jistotu, že se mu vrátí." Pak postoupil k bytelným dveřím ve stěně a pustil je do další místnosti. Tato místnost byla vlastně velké studio pro natáčení a bylo zde v různých místech k vidění všechny možné scény z pornografických filmů. Od přepychově zařízené zámecké ložnice, přes středověké mučírny až po výslechové místnosti gestapa či KGB až po zařízení moderní jachty. Nechyběla zde ani lože pro případné diváky zvukotěsně oddělená od studia. Uvnitř lože byly reproduktory umožňující slyšet vše co se odehrává ve studiu. V místnosti bylo několik lidí a v části vypadající jako středověká mučírna byly nainstalovány kamery. Na vysokém čtyřhranem jehlanu byla posazena spoutaná žena a kolem ní postávalo několik osob oblečených v kostýmech mnichů kapucínů, kata a jeho potomka. Dívka ztratila vědomí, protože u ní stál doktor a snažil se jí znovu probudit. Ostatní účastníci scény včetně režiséra se nevzrušeně bavili opodál a pokuřovali. Nově příchozí odhadovali, že žena má jehlan vražen do hloubky 20 cm ve svém pohlaví a v místě kde vystupoval hranol mezi jejíma nohama byla jeho tloušťka 8x8 cm.


...::: Tip pro Vás: Řemenové body Bad Kitty :::...
Sexshop Sexujte.cz


Na první pohled bylo patrné, že žena prošla při natáčení již množstvím různého mučení, jehož stopy byly patrné na jejím těle. Konečně se lékaři podařilo jí probrat k životu a dívka okamžitě začala sténat bolestí. Jeden z mužů v kápy kapucínů k ní přistoupil a zeptal se jí: "Obcovala jsi s ďáblem na čertově skále". Pak se otočil směrem k ostatním mnichům a pravil dle naučeného scénáře: "Jen Ďábel jí mohl dát moc potlačit bolest a vzdorovat světské i boží spravedlnosti". Žena dle pohledu napůl šílená vydávala jen neartikulované skřeky. Přesto mnich až příliš teatrálně pokynul katovi a ten dal pokyn svému pomocníku. Ten uchopil dlouhé důtky a vší silou udeřil ženu přes prsa. Okamžitě se přes ně objevil krvavý šrám a žena opět omdlela. Režisér se zamračil na doktora a ten jen omluvně pokrčil rameny. Katův pomocník ji ještě několikrát udeřil a pak se běh kamery zastavil. " Dneska už to nemá cenu pánové, musí si odpočinout, nebo Vám nevydrží na finále filmu" prohodil doktor k režisérovi a ten ukončil natáčení. A určil pokračování na zítra. Nebohou ženu dva pomocníci sundali z hranolu a položily na zem. Z rozšklebeného pohlaví se řinula krev z rány, kterou způsobil hranol v pohlaví ženy. Lékař si přisunul kufřík blíž k ní a začal jí ránu ošetřovat hojivou mastí. Po chvíli se žena probrala a začala křičet protože aplikovaná mast jí v pohlaví pekelně pálila. Najednou začala prosit doktora, aby jí zabil a ukončil tak její trápení. Doktor se na ní podíval a se zábleskem jí odpověděl, že se už brzo dočká. Teprve nyní, když skončilo natáčení scény si oba nováčci všimli, že z galérie vše celou dobu sleduje vyděšený pohled mladé dívky, která doprovázela starého tlustého slizkého chlapa, který byl jejím pánem. Ten právě vypustil své semeno do jejích střev a přinutil jí, aby dočista olízala jeho špinavý úd. Na závěr se jí vymočil do úst a pak se nechal obléknout a odešel. "Někteří pánové sem vodí své nové otrokyně, aby jim předvedli co je čeká za neposlušnost" vysvětlil oběma jejich průvodce a zamířil zpět do chodby.


...::: Tip pro Vás: Roubík Sportsheets Midnight Lace Bit Gag :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...