Hardcore Gangbang
The Training Of O
Men On Edge
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

PENZION BONDAGE

část 7.

Autor: Jeff Hock

Hodnocení

1234567

Oba muži se bez meškání začali radit, co by s námi měli dále dělat. Velmi brzy se Nobu a Kobe shodli na tom, že nás budou naprosto mimořádným a neobvyklým způsobem sexuálně stimulovat, při čemž si ovšem sami budou moci dopřát krátkou přestávku na odpočinek a načerpání nových sil.

Jejich rozhodnutí se nám zdálo být zvláštní a málem nesmyslným, poněvadž jsme si nedokázali dost dobře představit, jak by nás chtěli současně sexuálně dráždit a při tom i odpočívat. Zároveň se však mě a mé sestry pochopitelně ihned zmocnila neskonale velká zvědavost. Brenda i já jsme s netrpělivostí nám vlastní čekaly, co se bude dít.

Nejdříve nás museli oba muži náležitě spoutat, což jim ostatně netrvalo příliš dlouho. Kobe mi přikázal, abych si klekla před silný, dřevěný nosný trám, kde mě vzápětí obvyklým způsobem svázal. Má sestra ležela na zádech těsně vedle mě a byla donucena lehce pozvednout a roztáhnout její nohy, které jí Nobu pevně připoutal z obou stran ke sloupu před námi.

Jakmile jsme byly naprosto znehybněné a sešněrované přesně podle představ našich vládců, vzal si Kobe do ruky velkou sklenici s medem, kterým pak zvolna potřel naše ňadra, břicha, stehna i lýtka, a přirozeně také naše kundičky a řiťky.

Celou proceduru jsem samozřejmě shledávala více než podivnou, jelikož jsem absolutně nemohla pochopit, jakému účelu by tyto přípravy mohly posloužit.

Logické vysvětlení Kobeho jednání však na sebe nenechalo dlouho čekat a já se velmi brzy přála, abych raději nic nevěděla.

Nobu, který mezitím pokoj na pár minut nenápadně opustil, se k nám vrátil a v rukách nesl velkou zavařovací sklenici, jež ovšem byla neprůhledná. Ke svému zděšení jsem velice rychle zjistila, že v nádobě z tmavého skla se cosi pohybuje.

Jakmile pak Nobu o chvíli později sejmul ze sklenice kovové víčko a postavil ji před nás na podlahu, mohla jsem zcela jasně spatřit, co to vlastně tvoří obsah nádoby, čímž jsem v důsledku ihned pochopila, o co se asi bude jednat.

Nedokázala jsem se ovládnout a nekontrolovaně jsem se roztřásla a zhnusením. Úplně celá sklenice totiž byla naplněná neuvěřitelně velkými mravenci, kteří neustále lezli z jedné strany na druhou.

Nobu nádobu lehce naklopil, čímž pochopitelně umožnil několika mravencům, aby se dostali na svobodu. Malí živočichové nezaváhali ani na jednu vteřinku a bleskově a cílevědomě vyrazili po zemi k směrem našim spoutaným tělům, kam je přirozeně vábil rozetřený med. Za neuvěřitelně krátkou dobu už velcí mravenci čile lezli po našich tělech.

Zcela ovládané nesmírnou hrůzou a odporem jsme začaly sebou zběsile škubat, kroutit se a svíjet, při čemž jsme se neustále třásly a chvěly, jako by se nás zmocnilo nějaké horečnaté onemocnění. Pokud nám to naše spoutání dovolovalo, snažily jsme se, seč jsme mohly, jakýmkoli způsobem uniknout těm malým, hnusným zvířátkům. Avšak naše námaha nám přirozeně nebyla vůbec nic platná. Ačkoli jsme k dosažení vytouženého cíle napnuly veškeré naše síly, neměly jsme ani tu nejmenší šanci jakkoli uspět proti všetečným mravencům, kteří dychtivě postupovali po lákavých medových stezkách.

Bylo pro mě strašné, cítit na své jemné pokožce lezoucí drobné živočichy, avšak v okamžiku, kdy někteří z mravenců neomylně vyrazili směrem k mé mírně rozevřené kundičce, opanovalo mě nefalšované šílenství a já sebou začala z úděsného strachu, že by mohli zabloudit i do mé vaginy, nekontrolovaně trhat a poškubávat svýma nohama i celým svým tělem, při čemž jsem pochopitelně po celou dobu ječela, jako by mě na nože brali.

Ovšem pilní, pracovití mravenci se mými zběsilými pohyby nenechali zahnat a pokračovali klidně dál ve své cestě do mého klína. Netušila jsem, jak dlouho tu hroznou zkušenost ještě vydržím.

Zatím co jsme obě dvě zhnusením a zděšením málem zbláznily, zdálo se, že Kobe a Nobu se skvěle baví. Viditelně jim přinášelo ohromné potěšení a uspokojení, když mohli z bezprostřední blízkosti přihlížet, jak se zoufale snažíme bránit a chránit před těmi lezoucími mravenci. Oba černovlasí muži velmi pozorně sledovali veškeré dění a neustále si tropili šprťouchlata z našich bezúspěšných pokusů o únik.

Ačkoli jsem ten pocit, kdy jsem musela na podlaze klečet spoutaná a naprosto bezmocná, zatím co po mém nahém těle pobíhali velcí mravenci, shledávala nanejvýš odpuzujícím a nechutným, přece jen jsem s neobyčejným údivem pociťovala, že mě něco na celé té záležitosti vzrušuje. Obzvláštní a neobyčejné šimrání, které samozřejmě měli na svědomí lezoucí drobní živočichové a které jsem vnímala každičkým svým nervem, pro mě opravdu znamenala zcela novou a velmi zajímavou zkušenost. Musela jsem si na to pouze zvyknout a poté se to už dalo nejen vydržet, ale dokonce si i pořádně užívat.

Ze svého místa jsem pochopitelně velmi dobře viděla na svou sestru a jak jsem mohla posoudit, i Brenda si již na neobyčejné zacházení přivykla a začala si skutečně libovat. Brenda sebou nyní, stejně jako já, už tak hystericky nemrskala a nezmítala se jako pomatená, ale naopak se lehce a přímo labužnicky zvolna pohupovala z jedné strany na druhou, při čemž neustále vyzývavě kroutila svou širokou pánví.

Ještě o pouhý týden dříve by mě ani nenapadlo, že by paleta možných sexuálních potěšení a způsobů dráždění mohla být tak neuvěřitelně pestrá a rozmanitá.

Kromě toho jsme také obě dvě mezitím pochopily, že nám ze strany těch mravenců nehrozí žádné skutečné nebezpečí. Po každé, kdy se ta malá zvířátka odvážila přiběhnout příliš blízko k našim kundám nebo řiťkám, některý z obou černovlasých mužů je okamžitě lehkým pohybem rukou odtamtud odehnal.

Díky této speciální ochraně jsme si tedy posléze mohly bez jakékoli úzkosti užívat to půvabné obzvláštní dráždění, jehož prvotní příčinou bylo čilé pobíhání malých živočichů po našich tělech.

Jakmile po určité době zájem mravenců o rozetřený med, a tím pádem i o nás, ochabnul, okamžitě se Nobu rozhodnul opětovně vystupňovat naše vzrušení a vytáhnul ze skříňky nevelkou krabici, v níž se schovávali dva tlustí, ohromní roháči.

Nemohla jsem si pomoci a ihned jsem musela zavřít oči, protože jsem prostě na ty ohyzdné brouky nedokázala ani pohlédnout. Ovšem na druhou stranu, když jsem potom toho pro mě určeného roháče neviděla a pouze zřetelně cítila, jak zvolna leze po mém obnaženém těle, zmocnily se mě díky jeho instinktivním pohybům pocity takové rozkoše, jakou jsem snad nikdy dříve nevnímala.

Kdyby mně někdo kdykoli předtím vyprávěl o tom, že mě počínání nějakého brouka dostane do skutečné extáze, určitě bych se mu s gustem vysmála. Avšak již během této úžasné zkušenosti jsem už vůbec nepochybovala, že když se chce, naprosto všechno jde.

Pouhý jediný, velmi krátký pohled na mou sestru mi stačil, abych se stoprocentní jistotou věděla, že i Brendě se nevede jinak a že i ona pociťuje tu nepopsatelně báječnou, úplně novou rozkoš.

Kobe a Nobu dávali i nadále s neutuchající bedlivostí pozor na to, aby se ti brouci dostávali co nejblíže k našim píčám a řitkám, kde nám jejich nožičky a tykadla způsobovaly nejdráždivější potěšení a dováděly nás až téměř k šílenství, avšak zároveň oba muži pozorně střežili, aby některý z roháčů či mravenců nezalezli do našich vagin či konečníků.

Brzy jsem byla v stavu, velmi podobném opilosti. Má extáze byla neporovnatelná s čímkoli, co jsem až do té doby zažila. Můj rozum odmítal uvěřit, že to všechno vyvolalo přičinlivé pobíhání drobných živočichů, avšak má mokrá kunda jasně dokazovala, že je tomu tak. Ostatně tiché sténání mě i mé sestry bylo tím absolutně nejlepším dokladem, že mravenci i brouci odvedli svou práci naprosto famózním způsobem, a také oba dva muži se zdáli být s výsledkem procedury a především s našim vzorným chováním nanejvýš spokojeni.


...::: Tip pro Vás: ElectraStim - kolík Silicone Rocker Large Butt Plug :::...
Sexshop Sexujte.cz


Po neskutečně dlouhých minutách, které mi připadali jako celé roky, ukončil Kobe rezolutně veškerou zábavu a vrátil mravence zpět do zavařovací sklenice a roháče do dřevěné krabice.

Ihned poté má sestra nahlas oznámila, že se naléhavě potřebuje vyčurat.

Tohle ohlášení pochopitelně oba dva muže nadchlo a Kobe i Nobu se bez váhání a s neskonalou horlivostí pustili do náležitých příprav. Společně se okamžitě rozhodli, že nejdříve musí Brendu pořádně spoutat.

Když jsem se tak na ně dívala, musela jsem s neskrývanou závistí připustit, že bohatství nápadů, týkajících se sexuálních fantazií, bylo u těch dvou mladých mužů zřejmě nevyčerpatelné.

Na úvod přikázal Nobu mé sestře, aby se postavila zády před silný dřevěný sloup, který fungoval jako prostorový prvek, rozdělující celou místnost na dvě, přibližně stejně rozměrné poloviny. Vzápětí černovlasý mladík bez sebemenších problémů zvednul Brendu do potřebné výše, zatím co Kobe hbitě a obratně omotal její hruď, pod i nad krásně vyvinutými ňadry, poměrně tlustým provazem, který následně ovinul kolem dřevěného pilíře a velmi důkladně jej zauzloval, čímž dokončil první fázi naprostého znehybnění mé sestry.

Jak bylo již na první pohled patrné, Kobe za svůj dosavadní život nabyl v podobných činnostech mnohé zkušenosti, což dokazovaly nejen jeho rychle a mrštně se pohybující ruce a prsty, ale především fakt, že mu trvalo pouhých pár desítek vteřin, než pevně a bezchybně připoutal Brendu za její vzrušením se dmoucí poprsí ke sloupu z kvalitního, ohoblovaného dřeva. Poté již samozřejmě Brenda nebyla schopná svým hrudníkem, a potažmo celým trupem, jakkoli pohnout.

Zatím co Nobu podpíral mou sestru svým svalnatým tělem, Kobe přehodil přes kladkostroj, důmyslně zapuštěný do nízkého stropu, dlouhé a silné lano, na jehož obou koncích byly Díky tomu mohl následně Brendiny nohy pohodlně do těchto přizpůsobených oprátek vložit a zavěsit, a dříve než má sestra vůbec přišla na to, co se vlastně děje, už se volně pohupovala se široce roztaženýma nohama ve vzduchu nad rozměrnou dřevěnou vanou, kterou tam Kobe posunul.

"To se mi opravdu povedlo, co?" pochválil sám sebe černovlasý muž a spokojeně se zašklebil. "A teď se nezapomeň pořádně dívat, holčičko!Vždyť i ty by jsi si přece měla něco užít a mít z toho nějaké potěšení, když už tady před námi bude tvá roztomilá sestřička čurat, nemyslíš?! Tak se pěkně otoč a koukej!"

Kobe ještě ani nedomluvil a už ke mně přistoupil a násilím mi otočil hlavu tak, že jsem hleděla přímo mezi široce roztažené nohy mé vlastní sestry, kde se třpytivě leskl její zmáčený klín.

Vzápětí mě Kobe jednou rukou začal zvolna tlačit dolů, čímž mě chtěl donutit, abych před visící Brendu padla na kolena, a druhou rukou mi neustále hnětl a masíroval mé kozičky a jednotlivými prsty střídavě dráždil pomalu tuhnoucí bradavky.

Vždycky mě strašně vzrušovala představa, že bych někdy mohla svou sestru pozorovat při močení, avšak nikdy se nic podobného ve skutečnosti bohužel nestalo.

Když jsem se ale nyní nacházela v takové rajcovní poloze a v tak bezprostřední blízkosti Brendiny mokré kundy, připravené začít každou chvíli čurat, okamžitě mě opanoval neuvěřitelně mocný chtíč, který se během několika málo vteřin zmocnil vlády nad mým, chvějícím se tělem.

Celá tato situace mě fantasticky vzrušovala, takže ani nabylo divu, že mě bradavky bleskově ztuhly a naběhly, k čemuž ani nebylo potřeba Kobeho masáže. A netrvalo o moc déle, aby mě začala moje vlhká a dobře prokrvená pička svrbět.

"A hele, hele, copak to tady máme?" zasmál se Kobe, jakmile postřehnul, jak strašně jsem nadržená". Vlastně mě to ani nepřekvapuje, vždyť jsem si stejně hned od začátku myslel, že jsi hezky perverzní sviňka, která je celá dychtivá po tom, aby se mohla pěkně zblízka dívat, jak její sestřička čurá! No, nepochybuji o tom, že se ti bude neobyčejně zamlouvat, až za okamžik spatříš, jak z kundy tvé vlastní sestry vyrazí nádherný proud teplých chcanků, v nichž si dokonce budeš moci dopřát úchvatně dráždivou sprchu! Doufám, že nám budeš náležitě vděčná za to, že ti dovolíme tento nevšední zážitek, je to tak?

Jako obvykle jsem na jeho poznámky a otázky pouze přikývla, protože jsem byla skutečně neobyčejně fascinovaná tím, co se mělo v následujících minutách odehrávat, na což jsem se také plně soustředila.

Znovu mě neurvale popadnul za krk a strčil mi hlavu rovnou mezi Brendiny bledé, široce roztažené stehna. Potom černovlasý Japonec, naplněný, stejně jako já, netrpělivostí a vzrušením, na mou sestru pohlédnul a pouhým kývnutím hlavou jí dal na srozuměnou, že jí povoluje začít na mě močit.

Znovu jsem se cítila, jako bych byla pod vlivem těch nejsilnějších drog. Nevnímala jsem nic jiného než nádherné opojení.

Brenda, která v sobě až do teď statečně zadržovala svůj bez chyby výtečný přírodní sekt, byla štěstím málem bez sebe, že konečně smí začít bezuzdně močit.

Doma jsem si již častokrát podobné sexuální praktiky představovala a mnohokrát se mi o nich dokonce i zdálo, avšak nikdy jsem v sobě pochopitelně nenašla dostatek odvahy, abych o svých fantaziích vyprávěla Brendě. Až v Útulku blaženosti se tady mé nanejvýš vzrušující sny staly skutečností.

Z malé dírky mezi rozchlípenými stydkými pysky mé sestry vytrysknul s nečekanou intenzitou proud teplé moči, který jen o zlomek vteřiny později dopadnul na mou vztyčenou hlavu. Brendiny chcanky mi ihned totálně smáčely vlasy, z nichž posléze odkapávaly a řinuly a řinuly se po mém rozpáleném těle dolů.

Přesně uprostřed toho krátkého, úvodního momentu absolutního vzrušení a téměř nekonečného chtíče jsem náhle pocítila, jak se někdo začíná dobývat do mé vlhké kundičky. Jasně jsem vnímala, jak se do mé píče zavrtávají něčí silné prsty, které velmi lehce vklouzly dovnitř a vzápětí se na okamžik až nepříjemně pevně a hrubě zahákly do mých prokrvených vaginálních stěn.

Nenadále jsem s úžasem ucítila, že prsty, které zdlouhavě projížděly mou vláčnou pochvu a všemi myslitelnými způsoby ji důkladně zkoumaly, musely zasáhnout nějaký zcela mimořádný bod v mém nejintimnějším nitru, poněvadž se mě náhle zmocnila nepopsatelně silná rozkoš, spojená se stejně mocnou hrůzou. Okamžitě mi po celém těle naskočila husí kůže a následně jsem pocítila, jak mnou současně projelo neskutečné horko a děsivě mrazivý chlad.

Něco takového, ba i jen vzdáleně podobného, jsem ještě nikdy předtím nezažila. Zatím co se na mě z roztažené píče mé sestry bez přestání řinuly potůčky úžasně lahodné, nazlátlé moči, nacházela jsem se ve stavu fantastické extáze. Připadalo mi, že se samou rozkoší musím každou vteřinou zbláznit.

O chvíli později se již dostavilo nezadržitelné vyvrcholení. Celý můj klín sebou začal ve zběsilém rytmu škubat a cukat a já se třásla, jako bych strašně prostydla. Už jsem se vůbec ne dokázala kontrolovat. S chutí a potěšením jsem se oddávala přílivům úžasné rozkoše a brzy z mé promáčené kundy vystříknul ve vysokém oblouku tryskající proud mých mazlavých šťáv. Ani nevím, jak se mi podařilo zůstat potichu a dusit výkřiky, deroucí se z mého sevřeného hrdla ven jen proto, aby celému světu oznámily můj skvostný orgasmus.

Jakmile mé vyvrcholení částečně odeznělo, Kobe se na mě spokojeně usmál.

"No, jak se tak na tebe koukám, asi se ti to opravdu líbilo, " prohlásil mladý Japonec tak trochu jízlivě a okamžitě ve stejném duchu pokračoval : "Ale to přece není vůbec žádné překvapení, vždyť jsem hned od začátku tvrdil, že jsi pěkně perverzní sviňka. Řekl bych, že báječné chcanky tvé roztomilé sestřičky ti přinesly skutečně skvělý orgasmus, nemám pravdu? No, a abys poznala, že nám na tvém potěšení vskutku záleží, dovolíme ti nyní ještě hezky vylízat Brendinu píču. Jak sama můžeš vidět, je teď celá krásně mokrá, takže budeš mít co dělat, aby jsi ji pořádně očistila! A pokud svůj úkol dobře zvládneš, můžeš v nejbližší době očekávat naprosto mimořádnou odměnu, která ti bezpochyby přivodí další skvostné vyvrcholení! Myslím, že už ti nemusím znovu říkat, co by jsi měla dělat, nebo snad ano?!"

Kobe mi samozřejmě nemusel srozumitelnou výzvu dvakrát opakovat.


...::: Tip pro Vás: Mystim venušiny kuličky Jane Wonda :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...