Hogtied
Divine Bitches
TS Pussy Hunters
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Nafukovací povídka

část 3.

Autor: Subinka

Hodnocení

1234567

Probudila jsem se v posteli mezi nadýchanými polštáři a přikrytá dekou. Místo kožených pout a obojku hedvábné šátky a všude kolem mne okvětní lístky z růží. Vonělo to překrásně a když jsem se porozhlédla, naproti postele seděl a čekal na mé probuzení Můj Pán! Měl vážný výraz ve tváři a zamilovaný pohled.

Přisedl si ke mně a něžně promluvil: "Jsem na tebe pyšný! Vydržela jsi pro mne myslím nemožné! A teď pojď se mnou do vany, sloupneme latex a já ti k tomu něco řeknu."

Ve vaně byla spousta pěny a vedle šampus s jahodami. Pán si mně umyl, napojil a nasytil, osušil a celou dobu mne hladil po celém těle, mazal balzámem na místech které nejvíce trpěly a vášnivě líbal i ta namožená místa! Mezitím se mi svěřil proč to všechno zorganizoval.

"Vše začalo velmi dávno, když jsem objevil v sobě ty touhy ovládat ženu a to nejen po sexuální linii. Mám prostě vášeň ženu vlastnit, starat se o ni a opatrovat jí, ale ona mi musí bezmezně důvěřovat, že vše co pro ní udělám má svůj neoddiskutovatelný důvod. V té vášní je samozřejmě i sexuální touha-kdykoliv si jí podmanit, vzít a nikdy neslyšet ty známé věty ´dnes mne bolí hlava, dnes jsem měla perný den...´, žádné doprošování, žádná diskuse v tomto směru, pouze a jasné a pokorné poslechnutí příkazů: Nechci bezduchého tvora. Má osudová družka musí být inteligentní a vnímavá. I já se snažím takový být. Když jsou špatné dny, které přijdou kamkoliv, vždy se dá se mnou mluvit! Jasné argumenty beru a neptám se zbytečně do detailů! I já chci své ženě věřit! V podstatě hledám ženu, která bude umět obětovat i své pohodlí, z času na čas. Která mi bude k dispozici stále! Které nebude vadit stálá nahota ve chvílích kdy osamíme. Nebudu jí nikdy nutit chodit nahou nebo nějak ostudně nevhodně oděnou na veřejnosti. Ale protože jsem exhibicionista a budu chtít občas předvést svou otrokyni i na malých srazech, měla by s tímto počítat. Hledám takovou, které to vše bude dělat potěšení. Která se poníží, poleze po kolenou, budou ji kanout slzy, ale v hloubi duše to bude dělat ráda! Dám ji vše co je ve mně a chci to samé i od ní! Budu jejím Pánem do hloubky tohoto slova! Ty má milá splňuješ velkou část mých snů! Musil jsem tě podrobit této nechutné zkoušce, která má pro mne velký význam. Uviděl jsem že mne umíš poslechnout a protrpět velmi nepříjemné věci! Viděl jsem že máš obrovskou sexuální výdrž. Lehce jsem se dotknul tvého tajného snu. Domnívám se, že až tak silné kafe sis nepřála, takže jsem ti ho schválně okořenil, abys věděla co to je. Tímto jsem ti také chtěl ukázat, že dokážu být na tebe dostatečně tvrdý a nekompromisní, tedy by sis měla rozmyslet, když budeš dělat nepředložené problémy, čekají tě daleko tvrdší tresty. Ale slíbil jsem, že cizí muži a znásilňování už nebude a to dodržím!

Ted má vyvolená je rozhodnutí na tobě! Velmi nerad bych tě ztratil, neboť mi trvalo půl života než jsem tě našel. Miluji tě a chci tě udělat šťastnou! Mé podmínky nyní znáš, ale dám ti je ještě v písemné formě a máš nejdéle měsíc na to, aby ses rozhodla. Prostuduj si je klidně, měj dotazy a připomínky, ale když jí jednou podepíšeš, těžko a bez následků se z toho dostaneš. Jeden neodvratný následek je ten, že dostaneš někde na málo viditelném místě na těle můj symbol v tetované podobě! Teprve od té doby tě přijmu do svého života a domu jako svou jedinou a konečnou ženu, subinku, děvku, fenu, kobylu, otrokyni a služku! Vše v jedné osobě. Ke smlouvě bude dodatek nebo-li příloha, která je neodmyslitelnou součástí. Tam najdeš popis všech výše vyjmenovaných rolí tvého života se mnou!

Pakli-že nenajdeš větších výhrad a do měsíce podepíšeš, do dalšího týdne zajdeš do tetovacího studia, které ti určím a pak už nebude nic bránit tomu začít náš společný život žít na plno! Do doby podpisu měj klidně milion otázek na tělo. Snaž se mne na všechno vyptat. Nikdy nezneužiji tvého daru, neboť takto budu cítit, že se mi věnuješ celá! Budu perně pracovat na tom, aby se ti dostávalo všeho potřebného ke spokojenému životu. Abys nikdy upřímně a hluboce nezalitovala! Prosím to mi věř!

Ted se pojďme obléci a zavezu tě domu. Nyní je vše ve tvých rukou. Já beru bud všechno nebo nic! Něco polovičatit už nikdy nebudu.

SMLOUVA MEZI PÁNEM a jeho ženou ve všech podobách (viz.příloha):

Naprosto dobrovolně se oddávám do rukou svého Pána. Tento vztah je založen na 100% důvěře a vzájemné lásce! Podpisem a tetováním nabývá Můj Pán své moci a svých povinností nad mou osobou! Budu mu poctivě, pokorně sloužit a ochotně okořeňovat jeho život. Budu mu vděčná do konce života za vše co pro mne udělá, neboť to dělá z lásky a já to vím, byť to někdy tak nebude vypadat. Poslechnu každou jeho radu, povel a rozkaz!

v ............. dne 1.2.2002

podpis:............

jsou mi přidělená jména-viz příloha

Poněvadž je tato smlouva důležitější než nějaký úřední papír např.svatební, zavazuji se zde, jako Tvůj budoucí Pán že: -budu se starat o tvůj společenský a kulturní život a nebudu bránit tvému sportovnímu vyžití se, spíše naopak, uvidím-li že se moc nehýbeš nebo ztrácíš kondici, zařídím nutné zlepšení!!,

-tvá kondice a ochota se denně projeví na rychlosti a důkladnosti plnění tvých úkolů a povinností, a slibuji ti, že nezanedbám ani jednu svalovou skupinu, kdy jasný denní úkol je-ihned po mém odchodu posilovat celé tělo hodinu! a pořídit o tom videozáznam!

-jestli neurčím jinak, každé ráno začneme losováním tvé podoby, kdy bude docházet k velmi pravidelnému střídání, neboť se budou postupně odebírat z losovacího džbánu a tak se v konečném důsledku budeš pravidelně cvičit ve všech podobách. Uvidím-li tvé velké zdokonalení rozhodnu o sloučení různých forem podob, např.otrokyně/kobyla. Po pozorném prostudování přílohy zjistíš, že to bude výrazný posun ve výcviku, (pozn.:vím že je potřebná určitá pravidelnost a já mám pracovně nejvíce vytížené pondělí, tedy stanovuji pondělek na den pro mou ženu!-cvičení, kosmetika, kadeřník, manikúra, pedikúra, nákupy, plaváni, squash...návštěva přátel...a do 22 hod. u mých nohou!)

-po přečtení přílohy zjistíš, že není tolik dnů jako rolí, tedy se může jevit, že se na nějakou nedostane, omyl-po pondělku se nenaplní džbán, nýbrž pokračujeme v jeho vyprazdňování...

-poté okamžitě přistoupíš k přeměně a ranní povinnosti v té dané podobě,

-bude následovat ranní očista a káva pro mne, kdy ty v době mého popíjení připravíš si mírný a vlažný a bylinkový klystýrek, cca 1/4 litru (na počátku) a naplníš se, takto přispěcháš za mnou a já ti zazátkuji nagelované spodní otvory a určím dobu tréninku výdrže, (začátek 1/4 hodiny-pro tvou bujnou fantazii),

-budou následovat denní povinnosti, které budou řešit denní potřeby naší domácnosti. Ty budou výhradně v tvé péči. Bude záležet na tobě, zda to všechno, co máš udělat uděláš sama, nebo se podělíš s nějakou najatou sílou, ale i o denní kapesné. Některé práce budeš mít úkolem sama a např. v nahotě či korzetu, nebo jak mne ráno napadne a o tom pořídíš videozáznam,

-čerstvé videozáznamy budou vždy připraveny v přehrávači ke kontrole s patřičným popisem-kdy a co! a budeš pečlivě vést jejich archivaci na vyhrazeném místě,

-na veřejnosti nebude nikdy viditelný náš vztah Pán a subinka, vyjímkou budou námi navštívené bdsm srazy nebo malé bdsm párty pořádané soukromě buď u nás nebo jinde, kde se budeš chovat podle jasných známých pravidel, byť už nebudeme pouze v soukromí,

-při různých příležitostech budeš filmovaná a fotografovaná (pro účely zdokonalování se a porovnávání!). Kopie nebudou nikdy pořízeny. Prezentace pouze v soukromí nebo na bdsm srazech po jakési názorové shodě, nebo za účelem výchovných lekcí.

-pakliže nenalezneš zalíbení v dopoledním domácím zúkolování, bude ti zřízeno pracovní místo v mé firmě a tam budeš pod stálou kontrolou, kde budeš vykonávat marketingové a asistentské práce v korzetu a pásu cudnosti. Je možné že v tom najdu zalíbení a budeš to nosit velmi často, hlavně na veřejných místech a společenských akcích, aby sis velmi dobře a stále uvědomovala čí jsi a co máš dělat,

-pakliže se ti bude zdát, že zneužívám svého postavení, vyžádáš si soukromou návštěvu na vyšší úrovni a předneseš mi své připomínky. Ty budou či nebudou vzaty v úvahu s patřičným zdůvodněním.,

-nikdy, opakuji NIKDY nebudeš nic komentovat přímo v normálním koloběhu. Vždy si řádně a promyšleně sestavíš připomínky a budeš postupovat podle předchozího bodu,

-nesplněním čehokoliv a jakéhokoliv bodu bude velmi bolestivě potrestáno. Vím že nemáš ráda bolest, proto zdůrazňuji bolestivě! a věř že to splním. Důkazem ti má být zkušenost z posledního společného víkendu!, na který nikdy nezapomeň-může to být už jen horší!

-pakliže se proviníš něčím, co nebylo v této smlouvě popsáno, rozhodnu na místě o trestu, neodkladně jej provedu nebo nechám provést a smlouvu o další bod rozšíříme,

-cítím, že když budeš spolehlivá, poslušná, pokorná a chytrá, budu tě moci milovat celý můj život,

-detailně prostuduj přílohu a pakliže nebudeš mít velkých výhrad, vše podepiš!

První připomínky v příloze budou podle tvých možná přepracovány a znova námi podepsány! To je tvá první a jediná možnost v tomto dokumentu přímo změnit! Proto všechno velmi dobře zvaž! nedávej si zbytečně těžké úkoly, já už nebudu spouštět, jen tvrdit! Samozřejmě se nemusíš lekat. V opodstatněných záležitostech je změna možná! Milující se lidé nemají problém s dohodou! Určitě přijdou dny, kdy budeme potřebovat vše vydýchat, uvolnit se a prodiskutovat. Po vzájemné dohodě a mém schválení nevidím problémy!

v ............. dne 1.2.2002

podpis Pána:............

v ............. dne 1.2.2002

podpis s:............

Vyvázat se z této smlouvy znamená úplně odejít ze života jeden druhému! Společné zničení všech foto a videodokumentací! Zničení všech společných "hraček".

Oba podpisy!.........Pán.........................................

s...........................................

PŘÍLOHA:

popis všech podob a povinností mé jediné ženy!


...::: Tip pro Vás: Souprava hedvábných lan :::...
Sexshop Sexujte.cz


ŽENA

-každé pondělí, pokud nebude stanoveno jinak, -ranní pomazlení se, ranní spermie jako snídaně, káva a bylinkový zástřik (stejně jako u jiných podob, po mém odchodu hodinové cvičení úplně nahá-videozáznam! -následuje celodenní volno pro tvou relaxaci a úpravy, nákupy a opravy, vše co se nahromadilo přes minulý týden -příchod nejpozději v 22.hod, přitulení, pohovor o prožitém dni a noční spermie jako noční večeře -spánek bok po boku -předpokládám, že ti nebudu muset do běžného šatníku zasahovat, byť na předem mnou nahlášené akce ti určím způsob vhodného oblečení tě! nejraděj bez kalhotek! -po domě se budeš pohybovat oblečená podle své chuti

SUBINKA

-nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -příjemné sametové obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den -žádný odpor, mluvení pouze se svolením -jídlo pouze s Pánem, níže položené(např.na malém stolečku u mých nohou), pití kdykoliv a cokoliv nealko! -ranní nastavení k šoustačce do zadnice, následné očištění Penisu vodou (není-li uvedeno jinak, pusou!), tampon v zadku-prodloužení pobytu spermií v těle!-po bylinném zástřiku... v běhu kafe a bylinný zástřik ke spermiím (viz smlouva), ... -po mém odchodu dvouhodinové cvičení - videozáznam, až pak vytáhnout tampon! -běžné denní úkony, Pánovy rozmary... -laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě! -večerní nastavení nagelované zadnice k cvičné masáži čímkoliv -podle poslušnosti bude určen způsob přespání, od bok po boku, po vypuzení na zem. -bude-li chladněji, máš povoleny černé punčochy s pásem, ponožky, a zvláštní minišaty z černého úpletu s prsy ven

SLUŽKA

--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -příjemné sametové obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den, stejně tak jako celý den mírně stažený korzet (oblast od podprsí po kyčle), delší propojení mezi končetinami a pásem, spojené všechny v jednom bodě, černá krajková minizástěrečka -žádný odpor, raději mlčení -jídlo pouze v kuchyni, sama(může být přizvaná), pití kdykoliv a cokoliv nealko! -tento den má žena pohov od spermii, neboť musí vygruntovat byt! a udělat vše, co jí Pán přikáže! Stane-li se, že Pán bude potřebovat uvolnit od "tlaků", udělá to pouze rukou a spermie chytne do ubrousku...v běhu kafe a bylinný zástřik(viz smlouva), ... -po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam, -běžné denní úkony, Pánovy rozmary a týdenní úklid, až pak vytáhnout tampon!... -laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě! -podle poslušnosti bude určen způsob přespání, -bude-li chladněji, máš povoleny černé tlusté punčochy s pásem a zvláštní minitriko z černého úpletu s prsy ven (vždy jsou prsy a zadnice ven!)

DĚVKA

--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -kožené obojky kolem krku, zápěstí a kotníků, paruka a vysoké boty(mimo čas cvičení) -žádný odpor, mluvení pouze se svolením -jídlo pouze s povolením v kuchyni nebo u Pánových nohou, stejně tak i pití! -ranní nastavení k šoustačce do kamkoliv, následné očištění Penisu vodou (není-li uvedeno jinak, pusou!), tampon v zadku či předku-prodloužení pobytu spermií v těle!... v běhu kafe a bylinný zástřik(viz smlouva), tedy jsou možné tampony i dva... -po mém odchodu dvouhodinové cvičení - videozáznam, až pak vytáhnout tampon! -běžné denní úkony, Pánovy rozmary... -laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě! -večerní nastavení nagelované zadnice i kundy k cvičné masáži čímkoliv -podle poslušnosti bude určen způsob přespání,. -bude-li chladněji, máš povoleny černé punčochy s pásem, ponožky, a zvláštní minišaty z černého úpletu s prsy ven

FENA

--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -stálý malý anální kolík, cobyto ocas, někdy i s opravdovým ocasem -širší kožený obojek kolem krku, přes uši psí uši, -žádný lidský projev, pouze povolena chůze po dvou, ale s náhubkem! -jídlo pouze v misce(psí), stejně tak i pití(voda) -ranní nastavení k psí šoustačce na 4, následné očištění Penisu, v běhu kafe a bylinný zástřik, ... -po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam -běžné denní úkony, Pánovy rozmary... -psí přivítání při mém příchodu, vrnění, nastavení a podle Pánovy chuti i výcvik! -hygiena v určeném místě na 4!!! -spaní na svém místě u nohou postele -bude-li chladněji máš určený psí obleček.

KOBYLA

--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -stálý větší anální kolík, cobyto koňský ocas, někdy i s opravdovým koňským ocasem -širší kožený obojek kolem krku a hrubý pás-cobyto sedadlo, přes oči klapky!, -žádný lidský projev, pouze povolena chůze po dvou, ale s udidlem, případně postrojem! -jídlo pouze v míse(vločky a lupinky), stejně tak i pití(voda) -ranní nastavení k pony šoustačce na 2 v předklonu, ruce na zemi!, následné očištění Penisu, v klusu kafe a bylinný zástřik, ... -po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam -běžné denní úkony, Pánovy rozmary... -koňské přivítání při mém příchodu, ržaní, nastavení a podle Pánovy chuti i výcvik! -hygiena v určeném místě na 4!!! -spaní na určeném místě, rozhodně ne pohodlně v leže -bude-li chladněji kobylí obleček

OTROKYNĚ

-nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo -kožené široké obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den, pevně sešněrovaný korzet, dvouocas, utažené bradavky, často roubík ve tvaru mého penisu, často nedovolený volný pohyb, většina času v úvazech, tréninky výdrží apod. -žádný odpor, žádné mluvení -žádné jídlo, pití na povel! -ranní nastavení k šoustačce do třech, následné očištění Penisu vodou (není-li uvedeno jinak, pusou!), v běhu kafe a bylinný zástřik ke spermiím (viz smlouva), nasazení dvouocasu... -po mém odchodu dvouhodinové cvičení a hodinové na chodícím stroji - videozáznam! -zcela neběžné denní úkony podle rozpisu-záznamy o splnění, -plazivé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě, naladění se k výcviku! -stálé gelování spodních partií -podle odolnosti a schopností bude určen způsob přespání, spíše způsob úvazu. -bude-li chladněji, máš povoleny otrocký šat s prsy ven, ponožky,

To by podle mne nemělo trvat déle než rok, kdy se ti velmi tvrdě vryjí do paměti role! Předpokládám že po tomto tvrdém výcviku nadejde "normální život"...budeme dělat co se nám líbí a co nás baví, ale také co budeme muset dělat, byť neradi...

je možné, že se ti role tak zalíbí, že mne sama požádáš třeba někdy ráno o losování :-). Samozřejmě zůstávám Tvým Pánem napořád a ty mou ženou se vším všudy! Něco se nám osvědčí, něco ne. Smlouvu a role mohu upravovat dle své libosti a tvých proseb! Ovšem kdykoliv mne vyprovokuješ, máš další vícedenní výcvik.

Tvé připomínky popiš zde, pod všemi pokyny.

Oba podpisy........................Pán......................................

s.................................

****************************************************************

***a zde připojuji mimo svou povídku, že hledám Pána. Samozřejmě se do povídky vejde sousty "nemožností", ale něco o mně určitě vypovídá. Najde se muž, který by mne chtěl ovládat? Ale musím podotknout, že nehledám pouze erotické povyražení. Hledám muže na celý život! Takto podobně mohu sloužit pouze muži, kterého budu milovat a vážit si ho! A naopak! I já musím cítit, že jsem milována! Možná nikdy nenajdu, ale psaní a hodinky v těchto fantaziích jsou velmi příjemné!

Nyní jsem se vyčerpala, takže zase chvilku nebudu psát. Mějte se všichni rádi! [email protected]


...::: Tip pro Vás: ElectraStim - elektro masturbátor Jack Socket :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...