Bound Gods
Hogtied
The Upper Floor
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Miss

část 30.

Autor: neznámý

Hodnocení

1234567

Teta mi stále poekvapovala nieím novým. Jeden den si do propíchnutých pysku dala kroužky a na ty zavisila dost tižká závažíeka, takže když stála, pysky mila vytaženy dost dolu, druhý den mila zase závažíeka v bradavkách. Tvrdila, že se to musí všechno stále trénovat. Další den si roztahovala kundu, poprosila jsem ji, že to chci taky zkusit, zdálo se to snadné. Teta totiž mila celou sadu kovových, pochromovaných váleeku od prumiru toech centimetru výše, všechny byly patnáct centimetru dlouhé. Váleeky byly na jedné strani rovné, avšak s otvorem uprostoed, na druhé strani byly zakulacené a bližším pohledem bylo vidit, že kulatá špice je rozdilena na etyoi stejné eásti asi v délce toech centimetru. Ukázala mi, jak to funguje. Bylo to snadné. Váleeek se zasunul do kundy nadoraz, do otvoru ve dni se zasunula tyeinka s poíeným boevnem tvaru T a tou se pootoeilo dokola. Kulatá hlava tohoto roubíku se rozevoela do vijíoe uvnito kundy vzadu. Tyeinka se vytáhla. Nic nebylo vidit, ale váleeek pevni držel v kundi, zpoeátku jsem cítila tlak uvnito od rozevoené ružice a trochu nepoíjemný pocit zaplniné kundy. Na to se ale rychle dalo zvyknout. Váleeek jsem pak v sobi nosila stále, pozdiji stále silnijší a na konci prázdnin jsem mila v kundi bez problému váleeek o prumiru šesti centimetru, když jsem ho vyndala, tak se píea sice trochu stáhla, ale oproti zaeátku už byla o mnoho širší. Vyndávání bylo trochu nepoíjemné, protože po zasunutí klíee a pootoeení se mohl váleeek vytahoval ven a rozevoená špice se uzavírala tlakem poševních stin, jinak sevoít nešla. Teta oíkala, že je to takový moderní pás cudnosti, snad prý vynález nijakého muže, kterému se žena poi jeho nepoítomnosti ráda spouštila s druhými. Tímhle mila píeu plnou a mrdat tak už nemohla. Nevím, možné to je. Jeden den jela teta do mista na nákupy, mužu oíct, že když jsem ji po takové dobi, kdy jsme chodily stále nahaté a jen ve stoevících, vidila obleeenou, vypadalo to divni. Taky teta se tomu smála, ale poipomnila mi, abych se po poledni taky oblékla, protože nákup bude vitší a nechá si ho asi dovézt. Skuteeni taky asi kolem druhé poijela dodávkou, vystoupil oidie a nijaká dívenka a zaealy pod taktovkou tety nosit do domu krabice a balíky. Dodávka s oidieem potom odjela a díveina tu zustala, k mé nelibosti, protože bych se bývala ráda svlékla.

Odložila jsem Krutou markýzu, kterou jsem po dlouhé dobi zase eetla a šla jsem pomáhat s vybalováním. To bylo zásob, jakoby teta eekala jadernou katastrofu. Smála se a jen podotkla, že v žádném poípadi v tomhle vedru nemá náladu každý druhý nebo toetí den jezdit do mista nakupovat, vzala toho proto trochu víc. Já vybalovala, holka skládala papíry a krabice, teta uklízela potraviny a poesto jsme se s tím matlaly hodinu. Už aby to bylo a zustaly jsme zase samy... Koneeni zmizel poslední balíeek. K mému údivu teta porueila diveeti, aby uvaoila eaj a poinesla ho za námi do pokoje, kam jsme my dvi odešly. "Co je ta zae, teti?" "Najmula jsem služku," odtušila klidni teta. "Proboha proe? Copak nám bylo špatni? Jen tu bude poekážet," dávala jsem svou nelibost najevo. "Ba ne, já myslím, že si zvykneš a budeš ráda, že tu je," zasmála se teta. "První dojem muže být klamný, víš?" "To muže, tady ale asi není. Nijaká školaeka, která si o prázdninách chce poivydilat..." vreela jsem dál. Nápad se služkou se mi nezamlouval ani trochu. "Ale no tak, Pam! To je jako bych já o tobi oekla, že jsi školaeka, která chce poznat trochu sexu!" "Teti, to snad je nico jinýho, ne?" "I není. Ta holka je o dva roky starší než ty." "No, na to nevypadá." "Proto jsem ti oíkala, že první dojem nikdy klame," smála se teta. "No, tady máme eaj. To nás vzpamatuje, v tomhle horku se stejni nic jiného pít nedá. Pak si dáme sprchu. Ale nejdoíve zahrada. Aby byl klid, Adelaida si to tady pooádni prohlédne, aby vidila, kde co je, a zatopí v koupelni." Už jsem radiji byla potichu. Po eaji jsme se oblékly do plavek a šly na zahradu, po hodince bylo všechno hotové. Byla jsem v plavkách celá zpocená, takže jsem se docela tišila na sprchu. Ta malá potvora se docela einila. Voda na sprchování byla poipravená, dokonce na višáku visely dva jemné župánky. Když jsme po osprchování poišly do pokoje, na stole byla svaeina, nebo lépe oeeeno malé obeerstvení - zeleninová mísa, pár toustu, máslo a džem. Poišlo to k chuti, protože na nijaké vitší jídlo nebylo ani pomyšlení. Mleky jsme pojedly. Po jídle služka všechno odnosila a slyšela jsem ji mýt nádobí v kuchyni. Teta se na mi usmála. "Tak co, máš náladu na sexuální podveeer?" "Poed ní?! To ani ne..." "Ale na ni se pooád neohlížej. Ureiti nebude poekážet a natož vadit, budeš ráda, že je tady." "To jsem opravdu zvidavá, jak to chceš zaoídit." "Až budeš mít náladu na sex, tak mi oekni. Uvidíš." "Ale teti, na to eekat nemusíš. Co nosím v kundi ten rozšioovák, mám na sex choutky pooád!" smála jsem se. "Doboe. Uvidíš dnes vici, které jsi dosud nevidila. Dost jsem poemýšlela, jestli na to nejsi moc mladá, ale usoudila jsem, že možná ano, ale v každém poípadi rozumná. Takže o tom, co uvidíš, nebudeš povídat, rozumíš mi?!" "Samozoejmi. Taky komu bych to povídala: Mámi snad?!" "No, jak oíkám, doufám, že jsi rozumná... Aido!" zavolala teta na služku. Ta poišla z kuchyni. "Poejete si, prosím?"


...::: Tip pro Vás: ElectraStim - anální kolík Midi Electro Butt Plug M :::...
Sexshop Sexujte.cz


"Byla bych ráda, kdybys tady sleeni Pamele vysvitlila, proe jsi tady." Dívka trochu zrudla. "Ano, paní." Obrátila se ke mni. "Víte, sleeno, já pracuji v erotickém klubu u Madam Tetley. Stižovali si na mi dva zákazníci, že jsem k nim nebyla vlídná, jak si poedstavovali a Madam Tetley rozhodla, že se podrobím u vás poevýchovi, tak proto jsem tady." Vysvitlení se mi dostalo, pochopila jsem, že holka je obyeejná kurva, ale jaká poevýchova u nás, to mi nebylo jasné. Nicméni teta mi nenechala na pochybách. "Hezky jsi to oekla, to sleena jisti pochopila. Svlékni se, podíváme se, jaký prezent nám Madam svioila!" K mému nesmírnému údivu nic nenamítala, rozepjala halenku, stáhla sukni, kalhotky a zustala poed tetou nahá. Ta si ji prohlédla a poslala ji ke mni: "Ukaž se sleeni!" Holeina popošla k mému koeslu a postavila se poede mi v pozoru. Upoímni oeeeno, kozy nic moc, slabé dvojky, bradavky byly trochu vitší, než by v pomiru ke kozám mily být. Ovšem kartáe, který mila pod pupkem, to se jen tak nevidí. Tmavá houština chlupu se jí rozkládala pikni vysoko a do stran až na stehna. "Panejo, to je džungle! Uvidíme, co umí." "No, ona toho moc umit nemusí, nakonec, to uvidíš. Tak, Aido, poedstavení máš za sebou. Jdeme do koupelny!" Teta se zvedla a šla, Aida za ní a já poslední. Kupodivu, ona mila docela pikný zadek, nebyla taková vyzáblá, jak vypadala v šatech. V koupelni nejprve teta odložila župan, nelenila jsem a následovala ji. Vidila jsem Aidu, jak udiveni pohlíží na naše vyholené kundy a navíc, na kozách jsme mily pár eervených pruhu od našich sexuálních hrátek veera. Moc easu na nijaké prohlížení ale nemila. "Co eumíš?! Nevidila jsi holou píeu u ženský? Neboj se, za pár minut ji budeš mít taky takovou." Teta se posmišni ušklíbla. "Nejdoíve ti ovšem vypláchneme stoeva, abys nám neudilala nijaký svineík. Tady se postav rozkroe se a poedkloo! Rukama si roztáhni pulky od sebe! Dilej, vystre tu díru!" Na zdi visely dvi skleniné objemné nádoby naplniné kapalinou, jedna eirou, jedna naružovilou. Teta vzala do ruky hadici s nástavcem na klystýr špieku namoeila do vazelíny a potoela s ní ružici análu. Potom pomalu nástavec vsunula celý do jejího tila a otoeila kohoutem. Kapalina jí zaeala vtékat do stoev. Napustila asi toetinu nádoby, odhaduji to na litr. Vytáhla nástavec, když poed tím kohout uzavoela. "Deset poskoku a pak mužeš na mísu!" Aida poskakovala na místi a držela se za boicho. Pak honem usedla na mísu a vypouštila obsah stoev ven. Rajská vuni to v žádném poípadi nebyla, to se opakovalo ješti etyoikrát, poslední dva nálevy byly ružové. "Biž na bidet, umyj si prdel a píeu!" Aida se rozkroeila nad bidetem a opláchla se. Teta jí hodila na utoení hrubou utirku. Po utoení následovalo malé poekvapení a to nejen pro Aidu, ale i pro mi. Teta poistoupila k zrcadlu, uchopila jednu ozdobnou ružici na rámu do ruky, otoeila jí a zrcadlo se otevoelo jako dveoe. Proe jako, ony to byly dveoe. Za nimi vedlo dolu nikolik schodu. Teta rozsvítila vypínaeem po strani chodbieky a vybídla nás, abychom šly napoed. Sama zaklapla dveoe a sestoupila za námi. Otevoela vypolštáoované dveoe a my jsme vstoupily za ní. Ocitly jsme se v prostorné místnosti, na první pohled zcela jasni bylo vidit její ureení. Mueírna! Teta ukázala na masivní a široký stul.

"Lehni si nahoru, pokreit nohy a pooádni roztáhnout! Jak jsem slíbila, nejdoíve ti oholím píeu! Dilej a neskue mi tu!" Aida s tichým pláeem a slabými protesty lezla na stul: "Ne... paní... ne, já nechci... oholit...!" "Drž hubu, svini! Kouoit euráky nechceš, mrdat do prdele nechceš, co teda vlastni chceš? Brát prachy za hovno, co?! Tak to by se líbilo i mni." Teta k ní poistoupila s bateriovým strojkem na stoihání vlasu. "Sakra, rozevoi pooádni stehna, nebo ti hnáty poivážu a roztáhnu tak, že ti bude ve slabinách praskat, kurvo neposlušná!" Ozvalo se slabé vreení strojku, chvilku na to už od niho odpadávaly husté chumáee jejích chlupu. Zakrátko byla nahrubo oholená. Teta uklidila strojek, chlupy smetla do pruhledného sáeku a odložila. Natoeila horkou vodu z ohoívaee, postoíkala jí pinou ze spreje podboišek i píeu a štitkou rozmydlila. Pak vzala boitvu a zrueni ji oholila zcela do hladka, bylo vidit, že to nedilá ureiti poprvé. Oholená místa postoíkala jakousi dezinfekcí z rozprašovaee. "Auauááá... jojojáááúúú... to... pááálííí!!!" jeeela Aida. "Dobrýho nepálí, neoád se nedá..." Teta jí rozevoela dvima prsty pysky kundy od sebe a další dávku vstoíkla dovnito. Jak jinak, další náoek následoval. "To je rámusu pro nic! Koukám, že máš tu píeu nijakou fajnovou, bude potoeba ji trochu otužovat." Popleskala ji rukou poes pysky. "Mužeš být bez obav, budeme se jí vinovat." Teta šla k jakémusi nástroji, silni poipomínajícímu koni, jak jsem ho znala z tilocviku. Odtáhla ho od stiny více do místnosti, dvima kovovými kolíky, prostreenými oky na nohách koni, nástroj poipevnila k podlaze. Všimla jsem si, že se jí už zmocnilo vzrušení, silni zvitšené bradavky to prozrazovaly zcela jasni a jak jsem ji znala, jisti už byly tvrdé jako kámen. Já jsem byla asi méni, u mne se to nepoznalo hned. Ono se to u mi projevovalo nejprve tím, že jsem cítila jakési mraveneení v kozách a kundi, pak se dostavily lehké záškuby v kundi a nakonec se mi zvitšily bradavky a ztuhly. Nyní jsem byla na poeátku. "Slez dolu a poehni se tady poes koni! Nohy pooádni rozkroeit až k nohám koni, prdel vysadit nahoru a poehnout se, až se budeš moci chytit rukama nohou koni na druhé strani," dávala teta instrukce vzlykající Aidi, která povely pomalu a zjevni neochotni plnila. S vystreenou holou prdelí jí teta poipoutala jak ruce, tak nohy. Zezadu byla krásni vidit její pootevoená baculatá píea, poi poedstavi, jak ji švihám poes píeu dutkami a ona u toho ove, jsem se vzrušila taky. V každém poípadi se se mnou stala za tich pár dní zmina. Nikdy by mi nenapadlo, že oev druhé ženy a nebo dokonce moje vlastní bolest mi vzruší a dovede až k orgasmu. Asi jsem nenormální, jenže mni se to líbí..."


...::: Tip pro Vás: Mystim Double Dan - dildo pro elektrosex :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...