The Upper Floor
KINK Unlimited - All of Kink
TS Pussy Hunters
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Miss

část 18.

Autor: neznámý

Hodnocení

1234567

"...Postupně jsem na sobě pozorovala, že se začínám měnit. Ačkoliv výprasky nebyly určitě menší, spíše naopak, cítila jsem méně bolesti - začala jsem si totiž při bití vybavovat abatyši, že ona je na mém místě, představovala jsem si jak dostává na svoji macatou prdel a řve u toho. Ono to fungovalo. Cítila jsem zvláštní rozechvění, prostě, nedovedu to popsat, ale bití mě přestalo tolik bolet a spíše mě tak nějak uspokojovalo, že jsem jim ukázala, jak vydržím. Vůbec jsem netušila, že to byl jejich záměr. Jednoho dne mě zase zavedly do mučírny a tam jsem byla přivázána na kamenný kvádr tvaru velkého X. K jeho ramenům mně pevně připoutaly ruce i nohy. Ležela jsem na tom kříži asi hodinu a nic se nedělo. Strašlivě to studilo. Pojednou se otevřely dveře a dovnitř vešel podivný průvod. První šla abatyše, v sepjatých rukách držela křiž, ale tak, že si rameny kříže podpírala ohromné kozy, za ní šly čtyři jeptišky, všechny se sepjatýma rukama a skloněnou hlavou. Všechny byly nahé, s většími prsy a jak jsem si povšimla, tak také bez ochlupení. Překvapilo mě to, protože do toho dne jsem viděla nahou jen abatyši a nejvýš do poloviny těla Filomenu. Dvě se postavily vlevo a dvě vpravo od mého těla, abatyše mezi moje roztažené nohy a modlily se, jak jsem vytušila z jejich pohybujících se rtů. Trvalo to asi deset minut a myslím, že jsem se zimou docela třásla. Modlení ustalo, abatyše udělala asi dva kroky dozadu a pronesla: "Udělaly jsme vše, Bože, abychom dceru a sestru naši Doris připravily na svůj úkol tvé nevěsty a proto ji milostivě přijmi do svých řad. Tebe, dcero, Bůh posiluj na cestě za rajským poznáním! Sestry, můžete začít!"

Sledovala jsem celou dobu abatyši. Vůbec jsem nepostřehla, kdy a jak se sestrám v rukou objevily krátké, slabé bičíky. Těmi mě nyní počaly švihat. Přes prsa, břicho a podbřišek, stehna a jejich vnitřní strany, krupobití štiplavých ran dopadalo na moje tělo. Tady nepomohly žádné představy, řvala jsem a ječela z plných plic, už dávno mi nebyla zima, ale spíše pořádné horko. Trvalo to nekonečně dlouho, dělaly se mi barevné kruhy před očima. Bití náhle ustalo a jako z dálky jsem slyšela abatyši říkat: "Sestra Doris prošla trnitou cestou ke svému cíli a nyní může okusit rajského poznání. Rozevřete jí kundu!!!" Ucítila jsem několik doteků mezi nohama a vzápětí jsem zaječela. Abatyše mi do pochvy zasunula horní část kříže a zatlačila dovnitř. Prudká pichlavá bolest mi vlétla až do hlavy. Mé panenství bylo pryč, odstraněno způsobem, který bych nikdy nečekala. Abatyše několikrát křiž povytáhla a zase zasunula. To už skoro nebolelo. Nakonec jej vytáhla a musela jsem jeho špici políbit. Všimla jsem si, že je tvarovaná jako mužský úd a bylo na ní několik kapek krve. Jeptišky, jedna po druhé, vstoupily mezi moje rozevřené nohy a každá mě políbila na přirození. "Jsi přijata mezi novicky a doufám, že poznání rajské ti ku prospěchu bude," slavnostně pronesla abatyše. Filomena mi pod zadek vsunula již předtím bílou plachetku, nyní mezi moje nohy položila klekátko, na které si abatyše již bez kříže v ruce klekla. Sestry mezitím zaujaly zase místa po mé levici a pravici. Zatnula jsem zuby v očekávání dalšího bití. K mému překvapení mě sestry začaly hladit po těle a hlavně se věnovaly prsům a bradavkám. Abatyše se předklonila a počala lízat moje přirození... Bradavky mi ztuhly a zvětšily se, cítila jsem v prsech zvláštní rozechvění. Každý dotek rukou sester mnou projížděl jako proud. Ucítila jsem jemné záškuby nejprve v pochvě, ty se po chvíli zvětšily a přenesly se i na stehna. Začala jsem potichu sténat... boky se mi rozvlnily a pojednou jsem sebou začala škubat a sténání se proměnilo ve výkřiky... abatyše mi do úst vsála poštěvák a jazykem jej třela a sála... mrskala jsem tělem nahoru a dolů ve stále rychlejším rytmu, záškuby v pochvě ještě zesílily a valily se jeden za druhým, tělo se vypínalo do oblouku, probíhaly jím horké vlny, třesení, stahy a já nevím, co ještě, mrskala jsem zuřivě boky v záchvatech nepoznaného blaha, křičela jsem nevím co, až konečně moje pocity dosáhly vrcholu. S tělem v křeči vypjatým do oblouku jsem prožívala první orgasmus, prudké stahy pochvy vypuzovaly moje výměšky. Pomalu začaly slábnout a já prudce dopadla z ohromného vypětí těla zpět na kříž. Dech se mi pomalu zklidnil, otevřela jsem oči, které jsem předtím mimoděk zavřela. Zahlédla jsem usmívající se jeptišky. Pokusila jsem se taky o úsměv. Abatyše vstala. "Nyní jsi, sestro, poznala, jak chutná rajské potěšení. K němu byla cesta dlouhá a místy bolestná, stálo to však za to, nebo se snad mýlím?" "Oh, ne... ne... nemýlíte, matko představená... děkuji vám moc za uvedení na... na tuto cestu...!" "Svoji vděčnost mi projevíš později. Sestry, odvažte naši novicku Doris a vezměte ji do koupele. Pak ji doprovodíte do mých prostor."


...::: Tip pro Vás: Mystim elektroda na žalud Pearly Pete Corona :::...
Sexshop Sexujte.cz


Odvázaly mě a pomohly z kříže. Viděla jsem plachetku s několika kapkami krve a velkou mokrou skvrnou. Trochu se mi třásly nohy z předcházejících chvil. Odvedly mě do koupelny, ale zcela jiné než byla předcházející. Pomohly mi s mytím. Nemluvily jsme spolu. Ony mlčely a já neměla co říci. Umytou a učesanou mě odvedly za abatyší. V koupelně jsem si všimla, že moje tělo je sice zarudlé, ale stopy bičíků na něm nejsou znát bylo to divné. Abatyše je propustila a my osaměly. Byla jsem v jejím obydlí poprvé, proto jsem se nenápadně zvědavě rozhlížela. Prostě zařízená místnost, pouze v rohu klekátko a krucifix. V druhém rohu dřevěná pryčna s několika dekami na spaní. Otevřela dveře, objevila se malá komůrka, také s pryčnou, malým stolkem a jednou židlí. "Zde budeš spát ty, od dnešního dne." "Jak poroučíte, matko představená." "Pokud tady budeš, nesmíš za žádných okolností opustit tuto místnost, kdybys slyšela cokoliv. Přijdeš jenom, když tě zavolám já. A teď mi ukaž kozy, podíváme se, jak ti připravily šponováky...!"

Matka představená vytáhla ze skříně dva kužele bez špiček a několik jiných dílů. Bez okolků mě vzala za jeden prs a nasadila na něj kužel. Zapadl na něj asi do poloviny a na vrcholu prošel jeho hrot s bradavkou ven. Uchopila bradavku mezi prsty a povytáhla, trochu promnula mezi prsty a pak na ni navlékla kroužek se stahovacím šroubkem a utáhla. Bradavka vězela pevně stažená uvnitř, přes ni nasadila jakýsi přípravek, a na kuželu jej upevnila pootočením do úchytek. Za malá očka na kroužku zapnula malé háčky uvázané na silonovém vláknu, které bylo zčásti navinuto na hřídelce. To samé udělala na prsu druhém. To ovšem nebyl konec. Nasadila na hřídelku malou kličku a začala otáčet, vlákno se navinulo a pak počal silný tah na bradavku uvězněnou v kroužku. Zasténala jsem, když byla bradavka velice silně vytažena do délky. Okřikla mě, sejmula kličku a stejným způsobem upravila bradavku i na druhém prsu. Necítila jsem ani tak velkou bolest jako spíše nepříjemný bolestivý tah za bradavky. "Takhle budeš chodit do té doby, než budeš mít bradavky slušně dlouhé. Na svůj věk máš pořádný kozy, ale bradavky aby hledal pomalu lupou! Píču ti nechám dneska odpočinout, od zítřka začne natahování poštěváku. Nyní si můžeš jít odpočinout. Zavolám tě k jídlu." Ukázala mi rukou na pokojík. Ráda jsem zmizela, byla jsem dost unavená. Kužele připevněné na prsech mi sice dost vadily, ale přesto jsem usnula. Probudila mě k jídlu. Tedy, to bylo něco jiného, než jsem jedla dosud. Kus pečeného kuřete, brambory a ovocný salát. Po večeři jsem dostala dokonce i skleničku vína a abatyše mi nabídla cigaretu. Tu jsem odmítla.


...::: Tip pro Vás: Mystim Flexing Flavio - dildo pro elektrosex :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...