Sex And Submission
TS Pussy Hunters
Divine Bitches
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Miss

část 15.

Autor: neznámý

Hodnocení

1234567

Následující vyprávění je zaznamenáno podle výpovědi Dory a samozřejmě neproběhlo v jediném dni. Pro lepší pochopení je však psáno tak, jakoby tomu tak bylo. Po koupeli a večeři jsme se usadily ještě na chvilku na terase a pokuřovaly, samozřejmě se sklenkou nezbytného Permontu. Pomalu padal soumrak. Miss se ozvala: "Luiso, udržujete ty tři nové kurvy stále pod narkotiky a nebo jste vynechala?" "Nevynechala, jsou připravené kdykoliv vypovídat." "Výtečné. V tom případě navrhuji, abychom si krásný večer zpestřily poslechem toho, co nám poví. Myslím, že bude asi nejvhodnější začít s tou kozatou sviní, Dorothy. Půjdeme do našeho speciálního pokoje a pobesedujeme trochu." Zvedly jsme se a šly za Miss. Sestoupily jsme opět do podzemí. Nevešly jsme však do žádné z místností uprostřed. Miss otevřela dveře a vstoupily jsme do obyčejné cely s postelí a židlí. Cela byla naprosto prázdná. Divné na ní bylo jen to, že stěny až do výše stropu byly kachlíkové. Pochopila jsem, až když Miss stiskla jednu dlaždici a před námi se celá stěna odsunula do strany. Ocitly jsme se v prostorném salónku s kulatým stolem uprostřed. Kolem byla čtyři křesla, jedno z nich ale speciálního tvaru. Na stole nezbytné cigarety, popelníky, zapalovače, sklenky. Po stranách závěsy od stropu až na zem. Miss se posadila do jednoho křesla a my každá z jedné strany. Před ní byl malý pultík s mnoha tlačítky a kontrolními světly, svazek kabelů byl veden pod deskou stolu doprostřed a zde mizel v masivní noze, která celý stůl nesla. "Má drahá Joy, to je další malé tajemství, které ještě neznáte. My tomu tady říkáme divadlo, však se podívejte." Stiskla jedno tlačítko, zavěs na jedné straně se rozhrnul a objevila se prostorná žíněnka na zemi, stěny kolem byly ověšeny různými nástroji, vesměs určenými k bití. Po stisknutí dalšího tlačítka byl celý prostor jasně osvětlen silným světlem. "Když máme náladu, vodíme sem naše kurvy a musí nám předvádět lesbické milování a podobně. Někdy se k nim třeba i připojíme. Někdy zase najednou dostaneme náladu si některou důkladněji vypůjčit, zvláště když není dost horlivá při tom, co nám předvádí. Abychom nemusely nikam přecházet, stačí pouze rozhrnout druhý závěs..." Stisknutím tlačítka to udělala. Závěs na druhé straně se rozhrnul a po osvětlení se objevila opět zcela dokonale zařízená trestnice. "Postupem času se tu taky vyznáte. Pro případ, že byste sem chtěla jít sama a v klidu si všechno prohlédnout, musíte v předpokoji dříve, než stisknete dlaždici, zavřít dveře, jinak se stěna neodsune. Kdo to nezná, nedostane se sem." Zhasla silná světla a zatáhla závěsy; Luisa si ale ještě před tím z trestnice přinesla injekční stříkačku, kterou tam , něčím naplnila, a nějaký předmět, ve kterém jsem po položení na stůl poznala umělý penis. Proč, to jsem poznala za chvilku. Miss totiž přivolala Evelyn.

"Jak se chovají ty nové kurvy?" "Jsou klidné, Miss." "Dobrá. Dej nám Permont, led a sodu. Pak přivedeš Doru." "Jak si přejete, Miss." Evelyn z lednice přinesla Permont, sodu a led. Nalila nám a pak odešla. Luisa mezitím našroubovala umělý penis do čtvrtého, speciálního křesla. "S čurákem v kundě se jí bude líp povídat, čubce," poznamenala s úšklebkem. "Je tu vedro. Odložíme si a nebo by vám to vadilo, dámy?" "Mně osobně je to jedno. Měla bych ale návrh. Nedalo by se to nějak natočit, co nám bude povídat?" "Dalo, proč ne, ale k čemu?" "Mohly bychom si příště porovnat, jestli říká to samé a nebo jestli lže. A potom, něco mě ještě napadlo, ale to bych vám řekla později, až to promyslím." "No jak myslíte, má drahá. S tím krámem, co jim píchá Luisa, je sice dost nepravděpodobné, že by lhaly, ale zkusit se to může. Mikrofon je ukrytý tady v té sošce Amorka a nahrávání je určitě připraveno." Miss stiskla tlačítko a ihned se rozsvítila malá, zelená kontrolka. "V pořádku." Přišla Evelyn s Dorothy. První, čeho jsem si všimla, bylo to, že Dorothy už neměla tak visící bradavky, ale zpola napřímené. Miss si toho povšimla také. "Už jí upravuješ bradavky, co?" "Ještě jednu dávku a bude je mít jako hřebíky. Evelyn, můžeš jít." Evelyn odešla a po stisknutí tlačítka jsme s Dorothy osaměly. Stěna se vrátila na původní místo.


...::: Tip pro Vás: Mystim Tingly Timmy - dildo pro elektrosex :::...
Sexshop Sexujte.cz


"Přistup blíž, svině!" Luisa velitelsky ukázala na místo vedle křesla. Dorothy poslušně popošla ke křeslu. Zahleděla jsem se do jejího obličeje. Strnulý pohled, rozšířené zornice, jasná známka toho, že má v sobě nějakou drogu. "Naše milostivá Miss svolila, že si vyposlechne od tebe jisté informace, které ji zajímají. Budeš mluvit jenom pravdu, žádné lži! Nejprve ovšem dostaneš do každého cecku injekci, pak se posadíš tady do křesla, vidíš, je na něm moc pěkný čurák, s plnou kundou se ti bude lépe povídat!" Luisa vzala injekční stříkačku a zabodla ji do prsu Dorothy, pak vytlačila polovinu obsahu a následně stříkačku přemístila do prsu druhého. Dorothy jen zatnula zuby. "Tak, postav se pěkně rozkročmo nad křeslo a sedni si na čuráka, nohy nech od sebe, chceme vidět, jak ti pěkně zaplní díru. Jen dosedni, neboj se, silný je přesně na tvoji kundu!" Dorothy si pomalu sedala, až spočinula celým zadkem na sedadle. Masivní kus kovu zmizel v kundě. Luisa jí roztažené nohy upevnila do pout na křesle přes nadkolení, takže bylo nemožné, aby nohy dala k sobě. "No, kurvičko, nejdříve ti dáme napít Permontu, můžeš si zapálit a když budeš chtít, můžeš si bez dovolení vzít další. Abys neřekla, že tě nějak trápíme," uculovala se Luisa. Všem vzápětí nalila a napily jsme se. Dorothy se musela trochu naklonit, aby si mohla sklenku vzít a tím si pochopitelně zarazila umělý úd hlouběji do kundy, to samé se pak opakovalo při každé cigaretě a odklepávání popela do popelníku. Křeslo bylo totiž napevno přichycené na silné prostřední noze, takže ho nemohla přisunout blíže, navíc se za chvíli ukázalo, že noha je vlastně píst. Miss stiskla tlačítko a křeslo pomalu vyjelo nahoru, takže její píču mezi roztaženýma nohama, zaplněnou důkladným ptákem, jsme měly před očima, právě tak jako poštěvák, trčící mezi rozevřenými pysky. Navíc se rozzářil bodový reflektor, který jí jasně osvěcoval kozy i naplněnou píču. Zapálily jsme si a Miss po několika tazích Dorothy oslovila:

"Nuže, Doro, shrneme si to všechno. Jsi na útěku, kdyby tě dopadli, víš dobře, co tě čeká. Ujala jsem se tě a poskytla ti úkryt. Něco za něco. Vím spolehlivě, že jsi masochistická lesba vycvičená abatyší Violou. Zpočátku jsi se vzpouzela a dělala upejpavou, pak jsi ochotně vykonávala její příkazy. Až do doby, než si tě odvezl opat. Tobě vůbec nevadilo, že jsi tam byla ponižována a trápena! Ty jsi utekla proto, že jsi nechtěla mrdat s muži, čubko. Tobě se zalíbila kunda! Odpověz, ty kurvo, je to tak?!" "Asi máte pravdu!" "Poslyš, ty svině, ne asi, ale určitě. Joy, vezměte si k ruce elektrický bič a jakmile vám dám pokyn, dostane tady ta lesba ránu do svojí promrdaný, nebo spíše prolízaný kundy! Mně bude odpovídat celou větou a chci slyšet ano či ne, žádné asi mi nestačí!" Závěs se rozhrnul a já šla pro bič. Naštěstí byl hned po ruce, nemusela jsem ho hledat. Vrátila jsem se s ním, posadila se a zkusila, jestli svojí délkou dosáhne k Dorothy na protilehlém křesle. Dosáhl spolehlivě. Závěs se shrnul. "Tak co?! Dostanu odpověď nebo ne?!" "Ano, Miss, máte pravdu, je to tak." "No vida, že to jde. Takže ti vadí ten čurák v kundě?" "Ne, Miss, ten je umělý." "Budeš nám pravdivě vyprávět všechno, od vstupu do kláštera až po tvůj útěk. Nic nezamlčíš, chceme vědět vše. A budeš se vyjadřovat přesně tak, jako se vyjadřovala abatyše a nebo řádové sestry či jiné osoby, s kterými jsi přišla do styku. My nejsme žádné stydlivky, které by se červenaly při nějakém tom silnějším výrazu. Je ti to jasné, kurvo?" "Naprosto, Miss." "Tak můžeš začít, couro. Nerady čekáme!" Dorothy, zvaná též Doris či Dora, pomalu začala:

"Do kláštera mé přivezly v noci. Cesta byla dlouhá a kudy jsme jely, nevím, protože jsem byla uzavřená vzadu, kde nebyla žádná okna. Zavedly mě do cely a nařídily, abych se vyspala. Byla jsem dost unavená a tak jsem ráda uposlechla. Jak dlouho jsem spala, nevím, v cele byla tma, žádné okno. Ráno mě vzbudila jeptiška, která mně přinesla jídlo. Teprve pak jsem zjistila, že už je deset hodin. Oblékla jsem se a v rychlosti se najedla. Ráda bych se umyla, ale nebylo kde. Byla jedna hodina po poledni, když zase zarachotil zámek a dveře se otevřely. Na prahu stanula jeptiška. "Nyní půjdeme za matkou představenou, nezapomínej na pozdrav a políbení ruky!" Prošly jsme dlouhou chodbou. Nebyla příliš osvětlená. Na konci jsme stanuly přede dveřmi, na které jeptiška zaklepala a po vyzvání jsme vstoupily dovnitř. Byla zde pouze jediná jeptiška, sedící na vyvýšeném stupni. Uctivě jsme obě pozdravily a obě jí políbily ruku. Pochopila jsem, že toto je matka představená. Nařídili mi pokleknout a potom měla dosti dlouhou řeč. Nebudu vše opakovat, pouze to, co považuji za potřebné k pochopení dalšího vyprávění. Kromě jiného říkala, že se musím zbavit všeho světského, návyků a zvyků, všech nečistot venkovního světa. Jako adeptka na novicku musím vše podřídit církevním potřebám a zvyklostem, musím na slovo poslouchat všechny představené. Zákony světské zde neplatí, prohřešky jsou trestány podle zákonů církevních. Nakonec mi podala ruku k políbení a dovolila mi povstat ze studené podlahy. Zvedla se z křesla, sestoupila dolů a za ruku mě odváděla do zadní části místnosti, kde otevřela dveře. Vstoupily jsme do nevelké místnosti. Byly zde dvě řádové sestry, které se na klekátku modlily. "Drahé sestry, přivádím dívku, která má být připravena na úlohu adeptky, novicky a dá Bůh, později i ctihodné sestry našeho řádu. Odevzdávám ji do vašich rukou a doufám, že se svého úkolu zhostíte tak dobře jako vždy předtím." "Podle jakých regulí má být připravena, matko představená?" "Podle regulí ctihodného opata Orfela, sestry." "Je poučena o tom, že všeho světského se musí zříci?" "Poučila jsem ji o všem, myslím že se můžete ujmout své práce, čas kvapí." A dodala: "Její jméno je Dorothy." "Nuže, Dorothy. Zde, do této krabice, odlož vše světské, co máš na sobě i při sobě!"


...::: Tip pro Vás: Souprava masek na oči :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...