TS Seduction
The Training Of O
Divine Bitches
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Něžná inkvizice

část 1.

Autor: Cn Cn

Hodnocení

1234567

"...a protože jste se tím provinila proti zákonům této země, předávám vás exekučnímu řízení, které na vás vykoná rozsudek podle útrpného práva...." Janě se po těchto slovech podlomila kolena a její bledá tvář prozradila největší zděšení, jakého se jí v životě dostalo. Jednalo se totiž o její patnáctiletou dceru Lenku,něžné, blonďaté, nevinné, modrooké stvoření, s nádherně štíhlou postavou, jejíž půvaby nedokázal zakrýt ani vazební stejnokroj. Obě stály v soudní síni a soudce monotónním hlasem předčítal zdůvodnění rozsudku. Jednalo se o zdánlivou, v jiném světě banální malichernost, Lenka v podstatě naletěla provokatérovi a nechala se na ulici veřejně políbit. Okamžitě byla zatčena, neboť zde na tichomořském ostrově platily poněkud jiné zákony než v ostatním světě. Nedalo se tomu uniknout. Prakticky každá dívka v tomto samozvaném státě byla sledována a rodiči varována, ale jak si měly poradit s tou nepřehlednou džunglí zákonů turistky, to opravdu nikdo nevěděl. A jezdilo jich sem, na rajské ostrovy stále více a více..... Pracoval jsem tehdy jako tlumočník u soudního dvora, konkrétně přímo v exekutivě. V tomto státě nebyli lidé většinou trestáni odnětím svobody, ale takzvaným nedestruktivním (v lepším případě), nebo (v horším případě), destruktivním mučením. Odsouzený byl prostě vydán exekučnímu oddělení soudu, které na něm provedlo výkon trestu. Mučeni bývali ženy i muži bez rozdílu. Tíži trestu určoval čas, metody a druh mučení. Celé exekuční oddělení bylo rozděleno na několik sekcí, kde se prováděly exekuce podle povahy trestu a také "kvalit" odsouzence. Každý tlumočník musel projít všemi sekcemi. V době kdy došlo k odsouzení Lenky jsem právě pracoval v sekci pro cizince pro výkon trestu na ženách ve věku od dvanácti do třiceti let.... Občan tohoto státu dosáhl sice plnoletosti až ve svých jedenadvaceti letech, ale trestní odpovědnost na něm spočívala již od dvanáctého roku. Výkon trestu pro tyto osoby v období mezi dvanáctým a jednadvacátým rokem se prováděl za asistence rodičů, nebo jiných schválených příbuzných v jejichž péči dotyčná osoba byla, a kteří v podstatě nesli za jednání této osoby do její plnoletosti odpovědnost.... Ano, Jana věděla, co její dceru čeká. Věděla, že zde je jakékoliv dovolání marné...zde může vše zmírnit jen bezpodmínečná poslušnost a pokora, ne jako u ní před lety, kdy právě jí se stalo něco podobného. Jí ovšem nikdo kromě vykonavatele neporadil, jak si počínat a zjizvená záda po ranách bičem ji to dodnes připomínají. Ano, od těch dnů, kdy bezmocně spočívala na exekučním pódiu uběhla již řádka let, ale její vzpomínky jsou přece stále živé....... Bylo jí tehdy dvacetdva let a byla odsouzena. Byla odsouzena k nedestruktivnímu mučení, což na jedné straně znamenalo, že se z mučíren vrátí a vrátí-li se, tedy relativně nepoškozena. Vše záleželo jen na ní... Stála ve vazebním stejnokroji v čisté, bílé, vykachlíkované místnosti před exekutorem, který ji tichým hlasem věcně vysvětloval: Protože jste se provinila proti zákonům této země, byla jste odsouzena k výkonu trestu podle útrpného práva. Jinými slovy, budete se muset podrobit mučení, které vám bylo uloženo. Jedná se o časový rozvrh snášení několika stupňů bolesti, které musíte vydržet a podrobit se. Celkem jste byla odsouzena k působení prvního stupně bolesti po dobu čtyřiceti osmi hodin, dále k působení druhého stupně bolesti po dobu deseti hodin a nakonec k působení třetího stupně bolesti po dobu třiceti minut. Abych vám to blíže objasnil. První stupeň bolesti se dá s jistou dávkou trpělivosti vydržet a lze jej přirovnat k bolesti hlavy nebo kloubů v běžném životě. Zde bude na vás tato bolest uměle vyvolána a bude takto působit po celou dobu výkonu trestu...jak, to už bude záležet na konkrétních příkazech v průběhu mučení. Druhý stupeň bolesti je již horší a snáší se pouze s největším sebezapřením, lze jej přirovnat k úporné bolesti zubů nebo k bolesti které působí bičování těla. Bolest tohoto stupně si budete způsobovat sama za příslušné asistence. Třetí stupeň bolesti je nesnesitelný a první reakcí člověka je, okamžitě se jí zbavit. Dá se přirovnat k náhlému spálení se o rozžhavený předmět. Jak jsem již řekl, prvnímu stupni bolesti budete vystavena po celou dobu mučení a zároveň i druhému stupni po stanovený čas. V průběhu mučení vám bude od druhého stupně bolesti na příkaz ulevováno. Kdy a jak, to vyplyne z použité metody. Těchto metod bude několik: které budou použity se dozvíte těsně před zahájením mučení zároveň s ukázkou používaných nástrojů.


...::: Tip pro Vás: Zlatá maškarní maska :::...
Sexshop Sexujte.cz


Nejhorší pro vás bude snášet třetí stupeň mučení, to jest maximální bolest, jaká vám může být způsobena. Tento stupeň bolesti si nemůžete způsobit sama, protože byste ji v žádném případě nemohla vydržet po stanovený časový limit. Pouze oznámíte, že jste připravena a vlastní výkon vám způsobí asistent, kterého si vyberete. Při působení třetího stupně bolesti je vám dovoleno pouze sténání. Za nadávky nebo vulgarity se vám okamžitě začnou načítat trestné minuty. Vlastní mučení bude probíhat v několika gradujících vlnách. Po vyvolání prvního stupně bolesti na vás bude působit určitý čas druhý stupeň bolesti a těsně před úlevou od druhého stupně se podrobíte bolesti třetího stupně. A to tak, že své asistenty k tomuto působení sama vyzvete. Ovšem zde je na vás, jak budete chtít spolupracovat. Pokud se stane, že působení třetího stupně bolesti odvoláte před vypršením stanoveného časového limitu to jest,přerušíte jeho působení, doba pro působení třetího stupně bolesti se vždy zdvojnásobí. Může se tedy stát, že z nedestruktivního mučení se stane mučení destruktivní se všemi následky....ale to záleží pouze na vás. Ovšem nemyslete si, že častým přerušováním mučení dosáhnete úlevy. Naopak. Potom bychom museli přistoupit k vašemu "zkrocení"....ale to raději teď nechtějte vědět, co znamená. Po zkrocení se celé mučení bez ohledu na dosavadní dobu trýznění opakuje celé, od počátku, avšak s trestnými minutami působení bolesti třetího stupně. Celé mučení se tedy nejen prodlužuje, ale i zostřuje... Jana stála bledá, s třesoucím se štíhlým tělem avšak se vzdorným pohledem upřeným na vykonavatele soudní vůle, a zdálo se jí, že tohle přece nemůže být pravda.... Vykonavatel nezměněným tónem dále pokračoval. Jak jsem tedy řekl podrobíte se mučení. Před tím však je třeba, abyste se na mučení připravila. Máte na přípravu tři hodiny. Za okamžik vám sem přinesou lehkou večeři a patřičné oblečení je zde již uloženo. Je třeba vám důrazně sdělit, že mučení se podrobíte úplně a zcela nahá. Znamená to, že mezi nástrojem působícím na vaše tělo a vaším tělem nesmí být žádná překážka, tedy ani ochlupení ne. Čili postup bude následující: Teď se svléknete a půjdete se vyprázdnit. Jistě, v průběhu mučení budete mít přestávky na očistu, ale zahájení musí být bez komplikací. Po vyprázdnění se půjdete zde do koupelny připravit. Především se řádně vykoupete a upravíte si vlasy. Je možné je nechat splývat volně na ramena nebo vyčesat vzhůru. Poté se zbavíte ochlupení na všech místech vašeho těla, tedy i podpaždí a rozkroku. Znovu připomínám, že mučení bude probíhat na celém vašem těle a na těch nejimtimnějších místech zejména... Zde je nutno podotknout, že od této chvíle si můžete vybrat za svého trýznitele buď asistenta nebo asistentku. Vy, protože předpokládáme, že budete při mučení spolupracovat, budete své tělo k mučení nabízet. Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody....asistentka, tedy žena, zná velmi přesně ta nejcitlivější místa u mučených žen a dovede vyvolat tak silné bolesti, že v případě vaší úspěšné spolupráce, je možné uvažovat o snížení počtu minut působení bolesti třetího stupně, třeba. V opačném případě, asistent, tedy muž, může jemné praktiky asistentek umocnit svou silou. Záleží tedy opět jen na vás.... Po koupeli a lehké večeři očekávejte příchod eskorty, která vás zavede do mučírny. Budete oblečena pouze v lehký šat, který zde máte připravený, samozřejmě bez spodního prádla. Výkon vašeho trestu se bude po celou dobu mučení natáčet na video, proto ať vás nepřekvapí rozsvícené reflektory. Zároveň ještě přijměte několik rad. Vaše mučení nelze odvrátit. Lze jej však zmírnit, anebo také zostřit, případně vykonat zvlášť krutým způsobem. Proto vám radím, spolupracujte. Až se vás hlas z reproduktoru zeptá zda jste k výkonu trestu připravena, řekněte jasně a zřetelně, že ano. Když řeknete ne, okamžitě vám začnou nabíhat trestné minuty bolesti třetího stupně....dále vám radím, zapomeňte na stud, jestliže se na povel nesvléknete, nebo budete otálet, nebo dokonce bude muset....co že jste si vybrala? asistentku?, no dobrá, ...vaše asistentka vám oděv svléknout, opět vám budou načítány trestné minuty. Oni vás nechají, zdánlivě si vás nebudou všímat, ale je nutné si uvědomit, že mučení se nevyhnete, zejména ne mučení na vašich nejcitlivějších místech....na otázku která část vašeho těla je nejlépe na mučení připravena odpovězte, že zadeček a zároveň si na něj ukažte, dále prsní bradavky a promněte si je a nakonec se mírně rozkročte a pohlaďte si stydké pysky, mírně je otevřete a řekněte, zde jsem připravena snášet svůj trest nejvíce a prosím o jeho vykonání.....


...::: Tip pro Vás: Roubík se dvěma dildy :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...