Whipped Ass
Fucking Machines
Fucking Machines
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Deky

Autor: neznámý

Hodnocení

1234567

"Tak holčičko, dnes jsem si pro tebe vymyslela něco speciálního," zněl hlas její paní, které již zřejmě došla trpělivost s její otrokyní. Jejích neustálých provokací měla už dost a byl nejvyšší čas jí dokázat, jak rafinovaně a nekompromisně umí trestat neposlušnost. "Běž vedle, svlíkni se do naha a počkej na mě."

Káťa poslechla. Vedlejší pokoj byl skromně zařízen. Dominovala mu postel s řadou tyčí a trubek, výborně uzpůsobených k zachycení provazů a vytváření nekonečných a důmyslných variant připoutání nebohé oběti. Z postele byly odstraněny všechny polštáře a přikrývky a byla na ní rozprostřena deka. Káťa se svlékla a posadila se na ní. Deka jí nepříjemně kousala na holé tělo, a tak jí část odhrnula a sedla si přímo na madraci. Přišla její paní. Byla oblečena pouze do bíločerného kožichu, jinak na sobě neměla nic, nepočítáme-li v to boty na vysokých podpatcích.

"Lehni si," poručila Kátě stroze. Káťa odhrnula celou deku na stranu a lehla si přesně podle rozkazu své paní.

"Já jsem ale neřekla, abys tu deku dala na stranu. Já jsem řekla, aby sis lehla," řekla přísně. Káťa vstala, rozprostřela deku po celé ploše postele a lehla si na ní. Nepříjemně ji kousala do zad. Přemýšlela, co si na ní její paní vymyslela, a obavy z věcí příštích se jí pomalu vkrádaly do její mysli. Teprve teď si všimla, že v rohu místnosti jsou připraveny provazy. Paní vzala první z nich a pevně jimi spoutala Kátě nohy v kotnících. Potom vzala druhý provaz a provedla totéž nad koleny. Přitom svojí otrokyni něžně hladila nejdříve na nohou, potom i na rukou, a nakonec na prsou. Káťu to však nemohlo uklidnit. Nevěděla, co jí čeká a ze všeho nejvíce si přála, aby už nemusela ležet na té kousavé dece.

"Sednout," přikázala jí paní a vzala do ruky další provaz. Vyrobila na něm smyčku, zajistila jí tak, aby se nemohla stahovat, a dala jí Kátě kolem krku. Potom na něm vyrobila ještě další tři uzly. Naměřila je tak, že když potom provaz přiložila na nahé tělo své otrokyně, tak jeden uzel měla ve výši prsou, druhý na pupíku a třetí vyšel přesně na její lasturku. Konce provazu pak vyvedla přes hýždě tak, aby je mohla provléci oky vytvořenými mezi uzly a pevně uvázat vzadu na zádech. Nešetřila jí a provazy utáhla opravdu pevně. Tak pevně, že se Kátě zařezávaly už vsedě.

"Lehni si," poručila jí. Káťa si začala opatrně lehat. Jak klesala zpátky na postel, provazy se jí začaly zařezávat ještě víc.

"Já jsem řekla lehnout. Jseš jak zpomalenej film," řekla paní a strčila do své otrokyně tak, že ta okamžitě spadla na záda. Provazy vedoucí přes její jeskyňku se jí bolestivě zařízly a uzel na nich dosedl přesně na poštěváček. Tvář se jí zkroutila takovou bolestí, že přehlušila na okamžik i nepříjemné kousání deky, které teď Káťa vnímala opět v celé své intenzitě na zádech. Paní svlékla kožich a začala jím svoji otrokyni hladit po celém těla. Káťu to uklidnilo a to, co před malým okamžikem vnímala jako nesnesitelnou bolest, začala přijímat jako příjemné. Uzel jí dráždil na poštěváčku a provazy jí svíraly tak těsně, jak jen to bylo možné. Byla vydána na milost a nemilost své paní a dychtivě, ale přeci jenom s obavou, očekávala věci příští. Ta jí přestala hladit a dokončila spoutání přivázáním rukou k pasu. Káťa byla již celkem nehybná. Netušila však, že to ještě není zdaleka všechno. Vzápětí měla pochopit, proč celou dobu ležela na té dece. Paní vzala její cípy a zakryla celé tělo své otrokyně. Aby se však nemohla ze zábalu vykroutit, vzala ještě provazy a spoutala Káťu ještě přes deku. Dávala si záležet a spoutala jí opravdu pevně. Jestli předtím Káťa zažívala nepříjemné kousání jenom do zad, tak teď jí deka kousala po celém těle. Navíc se začala nepříjemně potit. Štípání deky se tím stalo ještě intenzivnější a začalo se měnit v utrpení. Provazy jí bránily v tom, aby se mohla aspoň na části těla zbavit mučivého a čím dál nesnesitelnějšího pocitu. Snažila se vyprostit. Škubala sebou tak, až se jí přeci jenom podařilo uvolnit vnější provaz a deku ze sebe aspoň částečně shrnout. Přitom, jak sebou pohybovala, začala pociťovat jednak úlevu z končícího utrpení a jednak slastné vzrušení. Provazy, které vedla její paní přes lasturku se zařezávaly víc a víc a uzel na poštěváčku začal plnit svoji funkci. Zapomněla na příčinu svého utrpení a snažila se pohybovat pánví tak, aby tento pocit ještě zintenzívnila.

"Ano. Teď je to ono," pomyslela si a její pohyby začaly nabývat na divokosti. Nebylo tedy divu, že pouta, která jí přivazovala ruce k tělu, povolila. Káťa ale nevyužila nečekaně získané svobody k tomu, aby se zcela vyprostila. Kousání deky totiž v tu chvíli již vůbec nevnímala. Bylo přehlušeno něčím slastným a daleko intenzivnějším. Volnýma rukama se zachytila za tyče v čela postele a zcela se soustředila jenom a jenom na ty správné pohyby, které jí přinášely takovou rozkoš. Slastně vzdychala. Protože byla v dece zabalena ještě od pasu dolů, a protože její snaha o dosažení co největší blaženosti, byla fyzicky velmi náročná, potila se čím dál víc. Vysychalo jí v krku. S rostoucí opojením se měnilo slastné vzdychání ve výkřiky rozkoše. Rukama se křečovitě držela. Cítila, že se blíží vyvrcholení. Sucho v krku zapříčinilo krátké zakuckání, a oslabení vzplanutí, stačilo ale několik dalších pohybů a uzel na poštěváčku se postaral o to, že byla vrcholu zase o něco blíž. Tak ještě a ještě. Už to bude, už je to na dosah. Ještě trochu a víc. To je ono…

"Co se to tu děje?" ostrý křik vytrhl Káťu z její snahy. Bylo to kruté a zákeřné. Pustila se rukama čela postele a zlomená klesla.

"Já jsem ti snad dovolila, aby sis to dělala?" křičela na ní její paní. Rozplakala se.

"Tak to tedy ne, holčičko. To měl být trest za tvoje věčné drzosti a ne odměna. Pochybuju, že tě někdy vůbec budu chtít odměnit, protože jsem ještě v životě nepoznala někoho tak zlobivého jako jseš ty." Přistoupila k ní.

"Sednout," zakřičela na ní jako na psa.

"Ruce dozadu," přikázala jí. Káťa poslušně poslechla. Přeci jenom není tak zlobivá, jak jí její paní říká. Bylo to ale tím, že byla zlomená a zklamaná z nedosaženého vrcholu. Cítila se hrozně a bylo jí úplně jedno, co s ní bude. Byla tak psychicky zdeptaná, že by v tu chvíli vydržela být svázaná v té proklaté kousavé dece třeba i celou věčnost.

"Teď to udělám o něco důkladněji," řekla paní, zatímco Kátě pevně spoutávala ruce za zády. Potom vzala ještě jeden provaz a svázala jí ruce nad lokty. Provazy přitáhla opravdu pevně. Bolest v ramenou probudila Káťu z letargie. Bylo již ale pozdě. Pevné provazy znemožňovaly jakékoliv myšlenky na odpor.

"Lehni si," přikázala jí paní. Potom jí opět zabalila a pevně převázala.

"A protože jseš nenapravitelná, tak ti trochu přidám," řekla a zabalila jí do další deky.

"To aby ti nebyla zima," dodala posměšně a pokračovala : "Já teď na chvíli odejdu, a až se vrátím, tak tě tu chci takhle najít. Opovaž se pokoušet udělat se. Nepřej si vědět, co tě pak čeká." Potom ještě jednou zkontrolovala pevnost provazů a spokojena s jejich dotažením odešla.


...::: Tip pro Vás: Postelová souprava na bondáž :::...
Sexshop Sexujte.cz


Káťa osaměla. Ležela na zádech, nohy pevně spoutané v kotnících a nad koleny, ruce svázané v zápěstí a nad lokty. Nemohla se ani hnout. Přes to byla ještě zabalena do dvou dek a pevně převázána provazy. Pot dráždil její bělostnou pokožku a deky jí nepříjemně štípaly. Přeci jen si ale uvědomila, že její paní na něco zapomněla. Nechala na její lasturce ten perfektně umístěný uzel. Nebo, že by nezapomněla a naopak tím, že ho tam nechala, jí vystavila dráždivému pokušení porušit její zákaz? Že by byla tak krutá? Ať je to jakkoliv, Káťa věděla, že v této zkoušce nemůže obstát.

"Tak proč si mám dělat násilí?" pomyslela si a začala si hledat znovu tu správnou polohu. Šlo jí to o poznání hůře, byla spoutána mnohem důkladněji. A deky jí kousaly čím dál víc a víc. Začala sebou házet a snažila se z nich vyprostit. Čím víc se snažila, tím víc se potila, tím víc jí deky kousaly. Přesto se jí podařilo uvolnit si ruce tak, že jimi dosáhla do svého klína. Neodolala, zachytila provazy, stahující její lasturku, a začala jimi dráždivě potahovat. Slastná rozkoš jí opět dávala postupně zapomenout na kousavé deky. Znovu se začalo ozývat její blažené vzdychání. Zjistila, že dosáhne rukou až do své jeskyňky. Přestala se dráždit provazy a začala se dráždit prsty. Nejdříve si začala poštěváček jemně mnout. Její vzrušení bylo čím dál větší a větší. Vzdychání přecházelo v křik. Pokračovala v dráždění prsty a když měla pocit, že by chtěla prožitky zintenzívnit, nahmatala uzel, který se vlivem předchozích divokých pohybů nepatrně sesmekl z té správné polohy. Tento nedostatek hbitě napravila. Potom si jím začala přejíždět po poštěváčku. To bylo ono. Jak byla vzrušenější a vzrušenější, její pohyby byly divočejší a divočejší. Rozkoš stoupala, což bylo znát i podle hlasitějšího a hlasitějšího slastného křiku. Deku již vůbec necítila. Uzel tlačila na poštěváček tak intenzivně, že ho jím takřka drtila a bylo-li by to možné, vstoupil by za chvíli do ní. Aby ještě zvýšila slast, tlačila co nejsilněji pánví proti své ruce, ovládající uzel. To bylo ono. Konečně našla to pravé. Tak a ještě. A ještě. A víc. A víc. Tak je to to pravé. A ještě. Ještě. Ještě víc. Už… Slastný pocit bezbřehé blaženosti se jí rozlil celým tělem, doprovázen hlasitým výkřikem nekonečné rozkoše. Cosi v ní vybuchlo a rozlilo se do celého těla. Prožívala svůj orgasmus a přitom se stále dráždila jemně uzlem. To jí umožnilo zakusit a doznít všechno krásné tak, jak je to jen možné.

Po chvíli se zklidnila a všimla si, že se jí opět podařilo vyvléci se z dek. Provazy, které byly ještě před chvíli tak pevné, silou její vášně povolily a jí nedalo velkou práci se definitivně vyprostit. Ulevila si, protože deky už jí zase kousaly. Klekla si na kolena a do očí jí padl provaz s uzly, který se jí ještě před chvílí zařezával pevně do její jeskyňky. Napadlo jí, že je škoda takový krásný uzel rozdělávat. Protáhla si provaz rozkrokem a uzel umístila na poštěváček. Začala provazem pohybovat. Byly to příjemné pocity. Kdoví, jak dlouho by takhle setrvala, kdyby se za ní neozvaly kroky její paní.

"Koukám, že si děláš, co chceš. To tě ale bude mrzet. Slíbila jsem ti to a já svoje sliby plním, to už víš," řekla s tajemnou záludností v hlase. Pro Káťu to byl šok. Cítila se tak krásně, a teď to vypadá, že její strasti nebudou mít konce.

"Přiznej se. Udělala jsi se?" zeptala se přísně. Káťa místo odpovědi jenom sklopila zrak.

"Nemusíš mi ani nic říkat. Byla jsem venku a když jsem se vracela, tak se mě sousedka ptala, co se to tady dělo, že tu byl před chvílí slyšet takový jekot. Nemusela ani pokračovat. Nikdo široko daleko nemá tak hlasité orgasmy jako ty. Dej ruce dozadu," přikázala jí. Poslechla svojí paní. Nechala si spoutat ruce v zápěstí. Opět byla celá v její moci. Její paní z ní cítila silný prožitek, který měla za sebou. Neodolala a začala si s ní hrát. Hladila jí po celém těle. Přitom vzala do ruky další provaz a spoutala jí ruce ještě nad lokty. Potom jí uložila na břicho. Hladila jí nohy, aby jí přitom spoutala kotníky. Konec provazu natáhla až ke svázaným rukám, provlíkla ho a prudce stáhla. Tím jí donutila, aby nohy přitáhla. Provaz jí utáhla nejvíce, jak je to jen možné. Kozelec byl tím dokončen. Její otrokyně nejenom, že byla znehybněna, ale navíc ve velmi nepohodlné poloze. Opět jí zabalila do kousavých dek a převázala je.

"Tak a teď už snad změkneš a přejde tě nálada zlobit svojí paní," řekla. Prohlížela si ještě chvíli zálibně svoje dílo. Potom odešla. Káťa slyšela klapot jejích podpatků a když poznala, že opět osaměla, začala zkoušet pevnost pout. Jestli předtím byla pouta pevná, tak teď jí svíraly silou nevídanou. Zkoušela všechno možné, aby se mohla osvobodit, výsledkem ale bylo jenom to, že pouta se jí zařezávaly čím dál víc. Pochopila marnost svého počínání a rozplakala se. Deky jí zase odporně kousaly a měla pocit, že se z toho nepříjemné pocitu pomine. Pokoušela se je ze sebe setřást, ale nedařilo se jí to. Naopak se přitom opět zpotila a deky se staly o to nepříjemnějšími. Její podrážděná pokožka, místy již odřená, pálila a ona nevěděla jak se tohoto pocitu zbavit. Napínala všechny svaly, ale marně. Ale štěstí se na ní zase usmálo. Prsty nahmatala uzel, poutající jí ruce v zápěstí. Naštěstí je má dost dlouhé a šikovné. Za okamžik se jí podařilo uvolnit si ruce. Sice byla stále spoutaná nad lokty a na nohou a kromě toho zabalená v dekách, ale měla už možnost začít se postupně osvobozovat. Dosáhla si na spoutané kotníky. Podařilo se jí uvolnit i tento uzel. Potom už bylo pro ní hračkou vyprostit se z dek a zbavit se tak jejich štípání. Uvolnit si lokty, pak byla pro ni úplná maličkost. Byla unavená. Ležela na posteli a odpočívala. Upřela svůj pohled na provaz, který jí před chvílí poutal v dekách. Byl to tentýž, který jí před zhruba půl hodinou přinesl tolik rozkoše. Vzala ho do ruky a začala si jím přejíždět po těle. Prožívala znovu ten příjemný pocit. Potom vzala dva jeho konce a naměřila jeho přesnou polovinu. Přes oba prameny uvázala pevný uzel. Provaz si dala mezi nohy, uzel na poštěváček a pokračovala tam, kde jí její paní vyrušila. Věděla, že její další trest bude zase o něco přísnější, ale nakonec proč ne? Vždyť stejně všechny tresty, které dnes od své paní dostala, končily tak slastně. Takže jaký bude ten příští?


...::: Tip pro Vás: Peříčko - růžové :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...