TS Pussy Hunters
TS Pussy Hunters
Hogtied
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Bordel

část 2.

Autor: Tulik

Hodnocení

1234567

"Zvláštní agentka Wilsonová ,drahoušci !"oznámila jim s neskrývanou převahou a potěšením blondýnka .načež shodným tónem pokračovala :"Společně se svou partnerkou ,zvláštní agentkou Beckovou ,vyšetřujeme případ sexuálně motivované vraždy ,ke které došlo při podobném spoutání ,v jakém se nacházíte právě teď i vy !A jelikož jsme dostaly echo ,že by se zde mohly nacházet nějaké důležité důkazy ,pěkně si vás podáme a celej tenhle bordel prohledáme od sklepa až k půdě ,jasné ?!A jestliže nebudete spolupracovat ,potom …"

Schválně nechala poslední větu nedokončenou ,vyčkávající zda bude mít na všechna tři bezmocná děvčata předpokládaný účinek .A také samozřejmě měla .Všechny tři mladé ženy se počaly ve svých poutech divoce zmítat skrz roubík huhlat ,pokoušející se protestovat proti takovému jednání .

"Ale no tak ,buďte zticha ,otrokyně !"poručila s úšklebkem blondýna a než se děvčata stačila nadát ,již jim pěkně jedné po druhé počala přejíždět svými dlouhými ostrými nehty po maximálně citlivých chodidlech .Reakce byla očekávaná a velmi bouřlivá .Mladé ženy jedna po druhé nadskakovaly na svých místech v rámci daných možností jako pomatené ,pohazovaly sebou z jedné strany na druhou a hystericky se přes roubík hihňaly .

"A-aááághhh,uúúú … oóóóch …ha,ha,haááá!!! N-neééé,ha,ha,haááá!!!"

Wilsonová si nyní vzala na pomoc jemné pírko ,kterým počala Anně pozvolna přejíždět mezi prsty na pravé noze ,zatímco druhou rukou jí beze spěchu krouživými pohyby lechtala levé chodidlo ,čímž doháněla mladou ženu k nefalšovanému šílenství .

"Aááághhh !!!" kňučela Anna zoufale skrz velký roubík ."Aáááh …ha,ha,haááá!!!"

Beznadějně se zmítala ve svých poutech ,zatímco její hysterie pozvolna dostupovala vrcholu .Blondýnka s mučením jejích nahých chodidel ovšem nehodlala jen tak přestat ,což jí také vytrvale dávala naprosto jednoznačně najevo .Mezitím se do shodné zábavy pustila rovněž její rusovlasá partnerka ,která si vzala stejným způsobem do parády vedle sedící Connie ,kterou nyní lechtala svými očividně velmi zkušenými prsty přímo na střed jejích holých chodidel .

"N-n-neééé,uúúúch…aááách! He ,he,heééé,haááá !!!Aáááh!!!" huhlala a sténala skrz roubík Connie ,nacházející se nyní ve zcela shodném postavení jako Anna .Jediná Mary teď byla ponechána bez povšimnutí ,avšak paradoxně se právě ona tvářila za všech nejvíce vystrašeně -koneckonců měla na hrůzu a obavy jako jediná čas a také jej plně využívala .

Když se obě klientky -policistky do sytosti nabažily mučení bezbranných prostitutek prostřednictvím lechtání ,obrátila se Wilsonová na svou partnerku :

"Becková ,půjdeš se podívat po těch zbývajících ,zajistíš je a koukneš se ,jestli byly informace od našeho zdroje pravdivé !"

Vzápětí se blondýnka otočila opět na znehybněnou Annu,která ji sledovala s viditelnými obavami ve vykulených očích.

"Tak co ,kdepak jsou teď asi vaše kolegyně ,co,kurvičko ?!"zeptala se rádoby sladkým hlasem policistka ,u čehož znovu začala pomalu lechtat mladou ženu na obnažených chodidlech .I když Anna chtěla okamžitě odpovědět ,pokud by to vůbec kvůli velkému roubíku nějak zvládla ,nedokázala se zmoci na nic jiného nežli na další hysterický záchvat bouřlivého smíchu a jekotu ,deroucího se slabě skrz roubík .

"He ,he,he,…" báňala se mladá žena jako smyslů zbavená ."Ha,ha,haááá!!! Oóóóch,ne ,neééé,ah,ha,ha,haááá!!!"

Wilsonová se jen potutelně ušklíbla ,načež svou taktiku lechtání poněkud změnila a nyní Annu dráždila po celých plochách obou jejích chodidel ,přejíždějící obratně svými prsty průběžně nahoru a dolů tak dlouho ,až se Anna bála,že se samým smíchem vážně počurá .

"Aáááh ,ha ,ha ,haááá!!!"

Nyní již vskutku řvala a pokračovala v tom i poté ,co ji její mučitelka nechala na pokoji a jen na ni vyčkávavě hleděla .Mladé prostitutce a chvíli trvalo ,než se z předchozího mučení lechtáním alespoň zčásti vzpamatoval ,avšak říct cokoli o svých spolupracovnících i nadále odmítla ,a to ne jen kvůli velkému roubíku ve svých rozevřených ústech .

Wilsonové tedy nezbývalo ,než celý postup následně kompletně zopakovat ,lechtající momentálně Annu ještě o poznání intenzivněji než dříve a tak dlouho ,dokud mladá žena téměř neomdlela - to už měla Anna slzy v očích ,z koutků úst jí vyvěraly sliny jediným nepřetržitým proudem ,celá se potila od hlavy až k patám ,vyčerpaná a hystericky se smějící ,ječící ,sténající .

Teď už se své mučitelce konečně podvolila hodlala ,pročež jí následně blondýna roubík poněkud uvolnila ,aby jí Anna mohla jakžtakž normálně na předem položenou otázku odpovědět .

"No tak …?"poznamenala s očekáváním Wilsonová a výrazně znovu pozvedla ruku směrem k Anniným chodidlům vydaným jí napospas .

"Jsou dole ..dole v Plážovém pokoji ,"zamumlala Anna vyčerpaně ,neochotně poskytující policistkám kýženou informaci .

"Běžte se o ně postarat !"poručila okamžitě Wilsonová své kolegyni ,respektive spíše podřízené .

"Rozkaz !"zasalutovala s potměšilým úšklebkem Becková a ihned vyrazila splnit svůj úkol .

"Tak fajn ,"poznamenala následně blondýnka se zlým úsměvem na plných rtech ,jakmile zase osaměla se svými zajatkyněmi ,se kterými si nyní mohla dělat vskutku naprosto cokoli ,co si jen zrovna zamanula ."A o čempak si tady mezitím budeme povídat my …?"

Děvčata si ani její úmysli nemohla stihnout přesně domyslet a Wilsonová je již v praxi realizovala ,když si vzala za skříně k ruce místní proslulý prášek ,o kterém zde už dříve byla řeč a kterého se také všechny mladé ženy obávaly jako čert kříže .Však tomu rovněž jejich následná reakce naprosto přesně odpovídala ,když všechny do jedné počaly na svých místech divoce nadskakovat a žebronit skrz roubíky o slitování ,jehož se jim ale od blondýny jednoznačně dostat nemělo .

"Phrosím…Phaní ,to ne …"Žebronila huhlavě skz roubík Anna ,které záhy jednoznačně došlo ,že to bude právě ona ,na kom by měl být obávaný prášek odzkoušen.Jenže takové nesmírné potěšení si rozhodně speciální agentka Wilsonová nehodlala jen tak odepřít ,pročež ihned vzápětí již s ohromnou rozkoší vysypala mladé ženě na obnažená chodidla pořádnou porci prášku ,který obratem počal činit to ,k čemu byl stvořen -svědil a svrběl Annu na chodidlech natolik intenzivně ,že ani kdyby se opravdu zbláznila ,zřejmě by se nechovala tak šíleně jako nyní ve svém spoutání .

Shodný osud potkal obratem i její dvě kolegyně a brzy se všechny tři mladé prostitutky nacházely v nefalšované agonii ,frustrované nejen z vytrvalého svědění ,ale především z nemožnosti jakkoli si ulevit .

"Aááárghhh,uúúúch,aááách,aááách,ha,ha haááá !!!"

Unisono jejich hysterických projevů naplňovalo celou místnost ,zatímco Wilsonová se jim pouze pobaveně posmívala a využívala každou příležitost k tomu ,aby je na chodidlech ještě sama lechtala .A jak se následně ukázalo ,to vše mělo za cíl pouze jediné -přinutit děvčata k maximální poslušnosti a především k tomu ,aby pokorně odpovídala na veškeré její budoucí otázky ,které si pro ně pro nadcházející výslech připravila .

Po půlhodině takového utrpení se všechny mladé ženy dostaly do stavu ,kdy byly ochotny povědět úplně všechno ,včetně toho , co samy ani nevěděly .Wilsonová se tak bez jakýchkoli potíží dozvěděla naprosto cokoli ,po čem zrovna zatoužila a nebylo toho vskutku málo. Pomalu by to vydalo na takovou malou kroniku místního bordelu ,informací bylo va finále tolik ,že si je blondýna musela začít chtě nechtě zapisovat ,což všechny prostitutky k jejich neskonalé radosti alespoň prozatím osvobozovalo od dalšího nemilosrdného lechtání na chodidlech .

A sotva Wilsonová své zápisky dokončila ,přišla mladým ženám na pomoc další náhoda ,která je nyní osvobodila již s definitivní platností ,ačkoli v daném okamžiku si to přirozeně ještě žádná z nich neuvědomovala ,zvláště pak na blondýnka sama .Ta v prvním momentu poněkud ztuhla ,když zaslechla jakési zvuky ,načež se spokojeně usmála ,poněvadž se jednoznačně jednalo o zvuky vyluzované nějakou mučenou ženou ,respektive možná spíše ženami ,což mohlo minimálně dle jejího vlastního názoru značit jediné -Becková svůj úkol plnila shodně úspěšně jako blondýnka sama .

"Budu hned zpátky ,tak tady moc nezlobte ,otrokyňky !"poznamenala světlovlasá policistka s potutelným úšklebkem rozšafně a poté už jen naposledy přejela konečky prstů přes chodidla mladých žen ,které jí byly vydány napospas ,načež již vyrazila za svou kolegyní ,celá chtivá a doslova nadržená na nové oběti a další vzrušující zážitky .To ještě netušila ,co ji na místě samotném ve skutečnosti čeká …

Wilsonová přirozeně z výpovědi svých zajatkyň měla docela přesné tušení ,kde se dotyčná místnost nachází ,ale v tuto chvíli se mohlo docela jednoduše a naprosto přesně orientovat dle hlasitého ženského smíchu ,nebo snad spíše nářku ,který se rozléhal z pokoje zasvěceného plážím a písku vskutku široko daleko .

Kupodivu zvuky ustaly naprosto přesně v momentu ,kdy Wilsonová dorazila ke dveřím do místnosti ,avšak blondýna tomu k vlastní smůle v tuto chvíli nevěnovala pražádnou pozornost .Klidně vstoupila dovnitř přesvědčená o jistotě vlastního postavení a neuvědomující si jakékoli potencionální nebezpečí .

Jak blondýna ihned zaregistrovala ,tohle byla vskutku miniaturní pláž v domě ,vlastně zde nebylo vůbec nic jiného kromě velké záplavy písku ,která koneckonců také měla na svědomí samotné označení pokoje .Potom ale již stejně její veškerou pozornost zaujalo cosi docela odlišné-totiž dvě nohy trčící ze záplavy písku víceméně přesně ve středu místnosti .

Wilsonová se spokojeně zaculila ,jelikož tohle vypadalo ještě mnohem rafinovaněji ,než by od své partnerky vůbec očekávala .Prsty na nohou byly perfektně znehybněny a rovněž celé končetiny byly provazy kolem kotníků a zřejmě i výše svázány takovým způsobem ,že jimi dotyčná žena nemohla ani v nejmenším pohybovat ,natož pak jakkoli více uhýbat před lechtáním -a přesně to také měla blondýnka přirozeně v úmyslu .

Jelikož její oběť byla z podstatné části zahrabána do písku a na hlavě pak měla pro umocnění nejistoty položený ručník ,neviděla jí Wilsonová do obličeje ,což jí samozřejmě ani v nejmenším nevadilo a nebránilo v tom ,aby se obratem nepustila do usilovného lechtání své nové bezmocné otrokyně .

Blondýna se rozkošnicky natáhla na písek vedle obnažených chodidel a poté se již dala do jejich mučení prostřednictvím vytrvalého lechtání ,přejíždění s neskrývaným potěšením konečky prstů po celé jejich ploše ,pátrající po jednotlivých maximálně citlivých místech ,na která se potom speciálně zaměřovala .

Tlumené steny se ozývaly zpod ručníku stále častěji a častěji , nabývající na intenzitě a postupně se transformující na nepřetržitý hysterický smích ,kterému bránil ve větším rozletu pochopitelně opět pouze nezbytný roubík .Blondýnka nadšeně a vzrušeně zvukům naslouchala ,pohrávající si s těmi cizími chodidly rizkošnicky dobrých deset minut ,než si konečně opět vzpomněla na původní účel svého příchodu .Kde je ,kruci ,ta zatracená Becková ?!Vždyť tu měla být …

"Hej ,partnerko ,kde se ,sakra ,pořád flákáš ?!"zvolala rozjařeně ,pokračující v lechtání nohou ,tentokrát se zaměřující více na samotné prsty a především jejich maximálně citlivá bříška . "Pojď sem ,nechám tě taky si trochu užít !"

Jelikož ovšem Becková ani na tuto ,ani na jakékoli další výzvy nereagovala ,rozhodla se posléze blondýna nechat nohy nohami a nadzvednout ručník ,aby se mohla zeptat rovnou své zajatkyně,kam se asi tak mohla podít její partnerka společně s další z mítních prostitutek .Wilsonová byla pevně přesvědčená o tom ,že si spolu někde v klidu opodál užívají ,jenže …


...::: Tip pro Vás: Petits Joujoux - Ozdoby Gloria Set Silver :::...
Sexshop Sexujte.cz


Ručník odlétl stranou a blondýna šokem rozevřenýma očima pohlédla rovnou do tváře Beckové !Právě ona a nikdo jiný spočíval celou dobu pod pískem a ručníkem a zrovna její nohy tak usilovně lechtala ,domnívajíc se ,že si pohrává s některou z místních prostitutek . A místo ní zde ležela její vlastní komplicka !Takže kde jsou tedy všechny ..?

Wilsonová za sebou znenadání zaslechla jakýsi tichý zvuk ,šramot a sypání písku ,pročež se bleskurychle namístě otočila -sice dost rychle na to ,aby těsně za sebou spatřila Madam a ony dvě další prostitutky ,což její předchozí niterné dotazy vysvětlovalo ,avšak již nikoli dostatečně na to ,aby se mohla jakkoli bránit tomu ,co mělo přijít a také přišlo okamžitě vzápětí .Blondýna jen stačila jakoby na obranu instinktivně vymrštit jednu ruku vzhůru a potom se už její spánek setkal se zaťatou pěstí velmi rozzlobené Madam .Což bylo také to úplně poslední ,co prozatím spatřila .

Wisonová se pozvolna probrala k plnému vědomí a zmateně se rozhlížela kolem sebe .Ještě stále si připadala jako omámená ,či pod vlivem drog ,pročež jí trvalo déle než obvykle , aby byla schopná zcela pochopit realitu svého současného bytí .

Očividně se nacházela v nějaké podzemní místnosti ,minimálně vybavením připomínající v podstatě klasickou mučírnu .Nejen čelisti ,ale celá hlava ji stále bolela jako střep a byla jí citelná zima .Sotva pohlédla dolů ,pochopila proč .Byla nyní svlečená kompletně do naha a navíc znehybněná ve shodné konstrukci ,v jaké se předtím nacházely prostitutky ,které osobně týrala lechtáním .Rovněž ona měla samozřejmě v ústech pěkně velký roubík a nohy mimořádně pevně spoutané k sobě ,takže jimi nemohla pohnout ani opíď ,byť se o to pokoušela sebevíc .A aby toho snad náhodou nebylo málo ,měla staženy i samotné prstíky na nohou .

Z pravé strany zaslechla jakýsi tichý sten čirého zoufalství ,pročež tím směrem ihned pohlédla ,tentokrát již tušila naprosto přesně ,co zde asi tak spatří .Beckov ána tom byla zrovna naprosto stejně jako ona sama ,jenže ji si navíc už očividně stačil někdo vzít do parády .Potila se po celém těle ,jako by zrovna absolvovala maratón ,oči měla uslzené a make-up rozmazaný po celém obličeji a momentálně vyhlížela více než pokorně ,jako by zrovna prošla velmi tvrdou výchovnou lekcí ,která veškerý její odpor totálně zlomila a rozmetala na prach .

Když rusovláska zaregistrovala její pohled ,krátce se na ni koukla ,celá zčervenala jako pivoňka v rozkvětu ,načež hlavu zahanbeně ,zlomeně svěsila .Wisonová jí chtěla dát alespoň prostřednictvím povzbudivého zahuhlání přes roubík najevo ,že je s ní ,avšak k tomu se již nedostala ,poněvadž pocítila cosi ostrého na svých obnažených chodidlech .

"Ach ,aáááhhh,ha ,ha ,haááá!!!"vykřikla blondýnka a rychle pohlédla dolů k vlastním nohám ,kam se mezitím nenápadně připlížila Anna .Zpočátku jí mladá prostitutka do holých chodidel bolestivě zaťala své ostré nalakované nehty ,načež ji naopak počala lechtat shodně intenzivně ,jako se dříve na jejích vlastních chodidlech činila právě sama Wilsonová .A právě za to (ale nejen ) nyní měla blondýna tvrdě zaplatit .

Anna se na ni zespodu ďábelsky a především pomstychtivě šklebila ,přičemž ani na vteřinku neustávala v lechtání a dalším týrání jejích obnažených chodidel .Blondýna se pokoušela ze všech sil opanovat ,ale bylo to stejně marné ,jako by se sama snažila zastavit vlastním tělem rozjetý expres .

"Aáááhhh!!! Ne ,ne , neééé …hmot …uh, ha ,ha ,haááá!!!"

Kupodivu tentokrát její projevy přinesly kýžený výsledek a ona opravdu v lechtání ustala ,avšak nikoli její vlastní zásluhou ,jak hned vzápětí Wilsonovéá došlo ,když se v jejím zorném poli znenadání objevila sama Madam ,hodlající také přidat svou trošku do mlýna .

"Ah ,to jsem vážně ráda ,že jsi se konečně probudila ,"poznamenala se sarkastickým úšklebkem paní bordelu ."Prozatím jsem si tu musela užívat jen s tvou kamarádkou ,a to člověka po čase omrzí ,když nemá čerstvé maso !"

Při těchto slovech počala pozvolna svými prsty přejíždět nahoru a dolů přes její obnažená ,překvapivě jemná a citlivá chodidla .Wilsonová samozřejmě nemohla při svém spoutání jakkoli vzdorovat a navíc její pohled nyní fixoval opodál postavený stolek , na němž se nacházely snad všechny myslitelné pomůcky užívané při lechtání -a ten pohled v ní vyvolal zatraceně velkou hrůzu .

Madam pomalu pokračovala v rafinovaném lechtání jejích nohou tak dlouho ,dokud se blondýnka znovu nepřestala zcela ovládat ,svíjející se smíchem na místě a řvoucí doslova jako tur v ženském provedení .

"Aáááh ,ha ,ha ,haááá !!!"

Vyrážela ze sebe stále shodný shluk slabik dokola jako špatně nastavený kolovrátek ,neschopná jakkoli se opanovat ,nebo byť jen alespoň zoufale prosit Madam o slitování .

"Ale ,ale ,holčičky ,vy jste dneska nějak moc lechtivé ,co se to jen děje ?"posmívala se jí šéfová bordelu s neskrývaným potěšením ,lechtající ji stále intenzivněji a na citlivějších místech ."To máme tedy mládež ,vždyť vy už vůbec nic nevydržíte !"

"Aáááh ,ha ,ha ,haááá !!!"To byla jediná odpověď ,kterou ze sebe byla blondýna schopná dostat , a to ještě rozhodně nechtěně .

Jenže to všechno byl teprve samotný počátek rafinovaného mučení přichystaného nyní pro Wisonovou .Následně byla přesunuta o kousek dále ,kde se musela posadit na židli s vysokým opěradlem ,ke kterému jí byly vzápětí nad hlavou pevně připoutány obě ruce .Nohy musela široce roztáhnout a Madam jí je fixovala provazy rovnou ve vzduchu ,přičemž pochopitelně neopomenula ani znehybnění jejích prstů .

A pak přišel poslední bonbónek ,představující pro blondýnku nefalšované peklo na zemi -Madam jí s neskonalým potěšením zavedla hluboko do vaginy vibrátor posypaný jejím proslulým práškem .Wilsonová se nezmohla ani na jediný protest am již se v křečích na židli zmítala jako pomatená vnímající neskutečně silné svrbění hluboko ve svém rozevřeném pohlaví .

Následně hodinu od té doby považovala za nejhorší za celý svůj život ,jelikož svědění v kundě bylo jednoduše nesnesitelné a ona si pochopitelně nemohla jakkoli ulevit .Trpěla tak intenzivně ,jak si ani dosud nedovedla představit ,a musela to absolvovat vskutku až do poslední vteřiny ,zatímco Madam a její děvčata se kochala jejím viditelným utrpením .

Když to konečně měla za sebou ,byla zpocená od hlavy až k patám ,veškeré svaly jí bolely jako po celodenní námaze a na Madam hleděla s takovou submisivitou a pokorou ,že dokonce i náročná vládkyně bordelu byla s jejím současným vzhledem spokojena .

"Předpokládám ,že mi teď ráda slíbíš ,že budeš mou oddanou otrokyní a zaměstnankyní ,že ano ?"poznamenala Madam ,ale ještě dříve ,než stihla blondýnka jakkoli zareagovat ,dodala :"A pokud by tě to snad náhodou zajímalo ,tu vaší hru na policii jsem už prokoukla -to víš ,stačilo pár telefonátů známým a rychle jsem se dozvěděla ,že ve skutečnosti jste jen dvě obyčejný coury z konkurenčního bordelu ,který mi sem přišly špiclovat a ničit obchody …No ?!"Co ty na to ?!"

"Ano ,Madam ,"zasténala Wisonová zlomeně .

"Ano ,co ?!"dožadovala se její současná paní náležitého upřesnění odpovědi .

"Ano ,Madam ,to všechno je pravda ,"hlesla blondýna ."Ano ,Madam ,budu vaší oddanou a pokornou otrokyní ,udělám všechno ,co si jen budete přát !"

"To jsem vážně ráda ,"uškíbla se Madam pohrdavě .Alespoň máš zřejmě zdravý rozum ,takže možná neskončíš jako ta vaše tlustá bordeldáma ,která se teď válí v písku a moje holky jí dávají docela slušnou lechtací lekci ohledně slušných obchodních praktik a chování vůbec .Když budete hodné ,jednou vám to pustím na videu !"zasmála se pobaveně ,načež již vyrazila směrem ke dveřím ,hodlající zřejmě zmňovanou zábavu sledovat na vlastní oči .

Na poslední chvíli se ovšem ještě zastavila ,na podpadku otočila a s neskrývaným potěšením poznamenala ,nebo spíše poručila :

"A vy si tu zatím zvykejte na dvě věci ,které se ode dneška stanou nedílnou součástí vašich životů -na psí obojek kolem krku a na jemná pírka mezi prsty na nohou!"

KONEC


...::: Tip pro Vás: 4-dílná souprava pásových pout :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...